Aktualności 2020/2021 


Zmieniony Plan Lekcji od 21 kwietnia


Szanowni Rodzice Dzieci Przedszkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 15 kwietnia 2021 r. od najbliższego poniedziałku tj. 19 kwietnia 2021 r. przedszkola wznawiają swoją działalność, wobec powyższego ZAPRASZAMY wszystkie przedszkolaki do naszego przedszkola.


Szanowni Rodzice

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 8 kwietnia 2021 r., zawieszenie zajęć szkolnych i przedszkolnych zostało
 przedłużone do 18 kwietnia 2021 r., w związku z powyższym przedłużam do tego dnia. Dotychczasową organizację pracy przedszkola oraz szkoły podstawowej.W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Z poważaniem
Halina Łaś - dyrektor 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2021
z dn. 26 marca 2021 r.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
 I ZWALCZANIEM COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ustalam sposób i tryb realizacji zadań PRZEDSZKOLA w okresie od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021 r.:
1. Tygodniowy plan zajęć wychowania przedszkolnego będzie realizowany w dostosowanej formie nauczania zdalnego.
2. Wychowawcy oddziałów będą koordynatorami współpracy pomiędzy nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej grupie i rodzicami.
3. Zakres treści programowych wychowania przedszkolnego zostanie dostosowany przez nauczycieli do warunków pracy zdalnej.
4. Nauczyciele przygotują informacje dla dzieci i rodziców, w których będą zawarte polecenia dotyczące pracy domowej dzieci na pierwszy tydzień zawieszenia zajęć. Natomiast materiały na drugi tydzień zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zsstaszkowka.manifo.com/przedszkole-2020-2021
5. Zajęcia zdalne odbywać się będą z wykorzystaniem:
a) platform i stron edukacyjnych,
b) materiałów przygotowanych przez nauczyciela, przekazanych rodzicom lub udostępnionych na stronie internetowej Zespołu Szkół, adres w pkt. 5.
6. Zajęcia rewalidacji indywidualnej mogą odbywać się w formie zdalnej lub online w terminach i formach uzgodnionych z rodzicami dziecka.
7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne mogą odbywać się w formie zdalnej lub on-line w terminach i formach uzgodnionych z rodzicami dziecka.
8. Dokumentowanie zajęć, o których mowa w pkt. 1 i 2 odbywa się w oddzielnych dziennikach.
9. Dyrektor i wychowawczynie będą do dyspozycji rodziców codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00, przy czym mogą odpowiadać na wiadomości lub oddzwaniać także w godzinach późniejszych lub w dowolnym czasie, jeśli będzie taka potrzeba.

Staszkówka, dn. 26 marca 2021 r. Halina Łaś – dyrektor 

Szanowni Państwo

Zgodnie z decyzjami naszego Rządu od poniedziałku 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. uczniowie z klas I-III będą realizować edukację szkolną w formie zdalnej. W związku z tym na stronie internetowej szkoły zostanie zamieszczony tygodniowy plan lekcji, w którym na czerwono będą wyszczególnione te lekcje, które będą prowadzone w formie ONLINE. /na razie tak samo jak przed feriami/.
Szczegółowa organizacja pracy podczas edukacji zdalnej, w tym czas pracy biblioteki szkolnej, jest określona w dokumencie 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I SP i Przedszkola


Program dla szkół - informacja

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych na czas oznaczony ( nauka zdalna) w klasach IV-V szkoły podstawowej, istnieje możliwość przekazania owoców, warzyw i mleka rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do tych klas, po uprzednim złożeniu przez rodzica oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka. Odbiór wymienionych produktów odbywałby się w wyznaczonych dniach tygodnia.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 183541124 lub w sekretariacie szkoły Oświadczenie
w załączeniu.

Pobierz pliki


Staszkówka/Moszczenica, dn. 26 lutego 2021 r.


Uczestnicy projektu
pt. ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”

Informuję, że od dnia 1 marca 2021 r. Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce pracować będzie 5 godzin dziennie, tj.;
poniedziałek - piątek w godzinach: 11.30 – 16.30,
sobota w godzinach: 9.00-14.00.

Halina Łaś – kierownik projektu

Plan lekcji na II semestr


SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z planowaną rekrutacją do klasy I Szkoły Podstawowej
i do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2021/2022
informujemy
że wszystkie dokumenty, w tym Zarządzenie Wójta Gminy Moszczenica zamieszczone są w zakładce Rekrutacja
Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w godz. 7:00-15:00 lub pod numerem telefonu 18 354 11 24


Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Staszkówce od 18 stycznia 2021 r. 

Mobilne  Oceanarium

Podczas dzisiejszego seansu w mobilnym oceanarium uczniowie klas I-III zostali zabrani w niezwykłą podróż, dzięki której mogli poznać tajemniczy i przepiękny świat głębin morskich. W specjalnym namiocie uczniowie obserwowali wędrówkę po powierzchniach raf koralowych. Mogli zobaczyć ich piękno
i różnorodność biologiczną. Wzięli udział w podwodnej przygodzie po najbardziej ekscytujących
i zagrożonych ekosystemach morskich na świecie. Dzieci były pod dużym wrażeniem i bardzo zadowolone wróciły do klas.
Bożena Wąsowicz

Modele 3D atomów

W zeszłym semestrze w ramach metody projektu, wykonali efektowne modele 3D atomów wybranych pierwiastków. Planowałam wystawę w szkole po powrocie na tryb stacjonarny, ale niczym to, to może w ten sposób docenimy ich wkład pracy i zaangażowanie. 


Dzień Bezpiecznego Internetu – spotkanie dzieci przedszkolnych
i klas I-III z policjantami.

9 lutego w całej Europie obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Korzystając z tej okazji policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odwiedzili dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Staszkówce. Celem spotkania było przekazanie kilku cennych wskazówek dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych, a także uświadomienie zasad bezpiecznych zabaw zimowych. Dzieciom młodszym policjanci przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku, kiedy nie ma chodnika lub pobocza. Natomiast rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Podkreślono także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach, zwłaszcza po zmroku. Dzieci klas II-III oglądnęły film o „Czerwonym Kapturku” w sieci , którego głównym tematem są współczesne niebezpieczeństwa i zagrożenia, wynikające z nieodpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii. Policjanci zwrócili szczególną uwagę na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci oraz na niebezpieczeństwa z tym związane. Zwrócono uwagę, na to że dzieci do 13 r.ż. nie powinny zakładać żadnych kont na portalach społecznościowych. Policjanci wskazali jak mądrze i bezpiecznie poruszać się po stronach internetowych i to tylko pod nadzorem rodziców. Zwrócili także uwagę na to, że dla dzieci i młodzieży nadszedł wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie i że nie należy w tym czasie jednak zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i chętnie dzieliły się swoją wiedzą oraz odpowiadały na zadawane pytania. Bezbłędnie powtórzyły numery alarmowe do służb ratunkowych. Na zakończenie policjanci rozdali wszystkim uczestnikom elementy odblaskowe oraz „Dekalog Narciarza”, który ma za zadanie przypomnieć o zasadach obowiązujących na stokach.

Dziękujemy policjantom za spotkanie i za przypomnienie jakże ważnych zasad.
Bożena Wąsowicz

Bal karnawałowy uczniów klasy I

W czwartek 4 lutego 2021 r. w klasie I już od rana było bardzo wesoło, a wszystko za sprawą atmosfery związanej z zabawą karnawałową. Sala lekcyjna ustrojona balonami zamieniła się w prawdziwą salę balową. Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za  bohaterów znanych bajek i nie tylko.  Były min. księżniczki, królewny, pani Wiosna, czarownica, żołnierze, strażacy, policjanci, itp. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Był pociąg, kółeczka i tańce w parach.  Wszystkim dopisywał dobry humor. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości.

Opracowała: Maria Fryczek


Konkurs „My town”

Rozstrzygnęliśmy I etap konkursu plastyczno-językowego „My town” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Lublinie. Na konkurs wpłynęło łącznie 12 albumów . W kategorii I klas I-III prace wykonali Daria Szczerba, Malwina Chorąży, Marcin Powałka, Milena Mentel oraz Julia Szczerba.
W kategorii II albumy wykonali Gabriel Rodak, Kamil Szczerba, Emilia Brzęk, Faustyna Gąsior, Anna Powałka , Oliwia Migacz oraz Zuzanna Brzęk . Uczniowie przygotowali albumy w języku angielskim prezentując swoją miejscowość. Przy wyborze prac jury konkursowe brało pod uwagę treść i poprawność językową, szatę graficzną oraz oryginalność. W wyborze prac uczestniczyli pani Katarzyna Tarsa, Anna Gryboś oraz pani Edyta Stępień. Wszystkie prace, które zostały zgłoszone do konkursy były wyjątkowe i piękne niestety do II etapu mogliśmy zgłosić tylko po 2 prace w każdego kategorii. W związku z tym do II etapu zostają zgłoszone prace następujących uczniów: Darii Szczerby z klasy I, Malwiny Choraży z klasy I, Emilli Brzęk z klasy VI oraz Faustyny Gąsior z klasy VI. Gratulujemy i trzymamy kciuki za wszystkie uczennice. 

 Co roku w naszej szkole odgrywane są jasełka. 

Tymczasem obecna sytuacja epidemiczna przeszkodziła nam w realizacji planów, a także odebrała nam radość wspólnego przedświątecznego spotkania w dotychczasowej formie. Wymusiła na nas zmianę sposobu przedstawienia jasełek. Inne niż dotąd, bo odegrane zostały podczas zdalnych lekcji. Aktorami w jasełkach byli uczniowie klasy 3. Gościem była pani Dyrektor Halina Łaś, która oglądała wspólny występ. Dziękujemy uczniom, jak również Rodzicom za wkład pracy włożony w realizację tego przedstawienia. Mamy nadzieję, że za rok wrócimy do tradycyjnych jasełek. 

 Wychowawca kl. 3
Eitim canapó Tupã napé - czyli kolędnicy misyjni 2020

HASŁO TOGOROCZNEGO KOLĘDOWANIA TO: Eitim canapó Tupã napé (wymowa: Einczin kanapo Tupa napé). Jest to tekst w języku guarani. Oznacza: Radujcie się bracia w Panu.
Tegoroczne, czternaste już kolędowanie misyjne w naszej parafii, było wyjątkowe. Epidemia uniemożliwiła nam odwiedziny parafian w domach z misyjnym przesłaniem. Dlatego akcja miała miejsce jedynie w kościele parafialnym. Uczennice należące do Dziewczęcej Służby Maryjnej przygotowały oprawę liturgiczną Mszy św. o godz. 10.30 a na jej zakończenie przedstawiły scenkę zaproponowaną przez Wydział Misyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Nie zabrakło też tegorocznego hymnu kolędników. Chętni parafianie mogli wrzucać ofiary do misyjnych skarbonek ustawionych przy wejściu do kościoła. Zbiórka trwała do 1 stycznia 2021r. Zebrana w ten sposób kwota wyniosła 1035 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli działalność misyjną Kościoła oraz pamiętali, że ludziom w krajach misyjnych, którzy także zmagają się z koronawirusem, wciąż potrzebna jest pomoc. 
Agnieszka Korzeń 

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

 Głównym celem projektu jest:
• podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i  wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w  placówkach szkolnych, dla których gminy partnerskie są organem prowadzącym.

Dodatkowymi działaniami będzie:
• wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych; 
• wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK;
• utworzenie pracowni międzyszkolnej.

Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do placówek objętych Projektem oraz nauczyciele szkół biorących udział w Projekcie.

Efekty projektu:
• rozwój kompetencji kluczowych 1378 uczniów;
• wsparcie 515 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• wsparcie rozwoju zawodowego 314 nauczycieli;
• stworzenie 2 pracowni międzyszkolnych (planetarium i centrum robotyki).
• doposażenie pracowni przedmiotowych;
• zakup sprzętu TIK.

10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja 
Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Wartość projektu: 4 370 431,81 złDofinansowanie ze środków unijnych: 3 714 867,03 zł


Miło nam poinformować, że w październiku 2020 roku, uczennica Zuzanna Hadalska reprezentowała naszą szkołę w Konkursie Pieśni Patriotycznych ,, zaŚPIEWAJ I TY DLA NIEPODLEGŁEJ! III edycja #Rozśpiewana Małopolska od Bałtyku aż do Śląska!". 

Organizatorem byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Małopolski, Kopalnia Soli ,,Wieliczka” S. A., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs przeznaczony był dla makroregionu krakowskiego. Wzięło w nim udział aż 580 kandydatów, gdzie Zuzia zdobyła wyróżnienie i uplasowała się w przedziale od 9 do 15 miejsca. Niewątpliwie jest to największy sukces, jak do tej pory, Zuzi w jej aktywnej działalności wokalnej. Należy nadmienić, że w przygotowania do udziału w konkursie zaangażowanych było wiele osób, a w szczególności:

- koordynator przedsięwzięcia – PIOTR BURKOT,
- nagranie studyjne - Mirosław Potok,
- nagranie wizyjne w kościele parafialnym w Staszkówce - realizator Tomasz Burkot,
- dekoracja patriotyczna - Iwona Tabiś i Dorota Urbanek, 
- udostępnienie kościoła i nagłośnienia - ks. Krzysztof Jarmuła
- akompaniatorzy - Karolina Pyzik, Natalia Burkot, Karolina Burkot.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Zuzi, serdeczne podziękowania.


,,Ślubujemy” - Pasowanie na ucznia w klasie I

W dniu 27. 10. 2020 r. odbyła się uroczystość włączenia najmłodszych dzieci z klasy I do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Staszkówce. Pierwszoklasiści bardzo ładnie się zaprezentowały. W  obecności p. Dyrektor Haliny Łaś zaśpiewali min. piosenkę „Pierwszaczek”, wyrecytowali wiersz „My się szkoły nie boimy” oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie p. Dyrektor dokonała aktu pasowania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju rodzice oglądną uroczystość na nagranym filmie. 

Wszystkim pierwszakom życzymy samych radosnych i pogodnych chwil w murach naszej szkoły.
Wychowawca klasy I

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
 I ZWALCZANIEM COVID-19 


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O JANIE PAWLE II – PATRONIEŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

PODSUMOWANIE KLASOWYCH KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH
,,MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”

W dniu 25.09.2020r. uczniowie klasy IV oraz w dniu 02.10.2020r. klasy V Szkoły Podstawowej uczcili X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA.
Na lekcji matematyki przystąpili do konkursu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100 oraz uczestniczyli w grach i zabawach dydaktycznych. Konkurs wyłonił następujących laureatów:
Klasa IV:
I miejsce i tytuł ,,MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA”– otrzymała Ania Madej
II miejsce –Michał Jędrzejek
III miejsce –Milena Mołda
Klasa V:
I miejsce i tytuł ,,MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA”
– otrzymał Gabriel Rodak
II miejsce –Szymon Gąsior
III miejsce – Wojciech Szczerba


Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

Danuta Belczyk, Iwona Cygnarowicz

DZIEŃ CHŁOPAKA" 
w Placówce Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce.

To wyjątkowy dzień dla naszych podopiecznych (szczególnie chłopców:-)).
Z okazji święta chłopców dziewczynki wspólnie z wychowawczyniami przygotowały dla nich małe upominki. Celebrując ten dzień postanowiłyśmy obdarować naszych małych mężczyzn zakładkami do książek. To nie przypadkowy wybór prezentu ponieważ PWD bierze udział w akcji: "Cała Polska Czyta Dzieciom". W tym tygodniu przypadł także "Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania".

Mamy nadzieję, że zakładki się przydadzą:-)

Kochani za nami udany "Festiwal Rodziny":-)
Udany....
Ponieważ pogoda dopisała i Wy również!!!!:-)
Było miło, wesoło, aktywnie, interesująco, przebojowo, tanecznie, śpiewająco i smacznie:-)
Największą popularnością cieszyły się oczywiście dmuchańce.... ale inne atrakcje również pozyskały duże grono swoich zwolenników. 
Grupa animacyjna "Zwariowani" bawiła nie tylko dzieci, ale również rodziców.
A więc....integracja pełną parą:-)
Pokaz z robotyki oraz matematyczne sudoku wprawiły w zachwyt wszystkich uczestników, a występ naszej grupy tanecznej nagrodzony został gromkimi brawami.
Kochani... rosną Wam utalentowani tancerze:-)
Nie zabrakło konkursów, zabaw i oczywiście nagród.
Miło było zobaczyć tyle uśmiechów emanujących na twarzach dzieci i dorosłych. 
Dziękujemy Wszystkim za obecność i wspaniałą zabawę. Niech ten radosny czas pozostanie na długo w pamięci, a zaprezentowane fotografie niech przywołują miłe wspomnienia:-)

Zakopane

Dnia 17 września br. uczniowie klas 4 – 6 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
 w Staszkówce pod opieką wychowawców wyruszyli na wycieczkę do Zakopanego współfinansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
z projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowanego w 2020 r. w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.
Pierwszym miejscem, które zwiedzili było Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Całe wnętrze było zdobione przez górali elementami drewnianymi i dużą ilością kolorowych witraży. 
Następnym miejscem, w które się udali była skocznia narciarska Wielka Krokiew. Uczniowie mieli okazję wjechać i zjechać z niej kolejką krzesełkową. Na samej górze mogli również podziwiać piękne krajobrazy Zakopanego oraz spotkać narciarzy, którzy trenowali i skakali ze skoczni.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, gdzie odwiedzili Krupówki
i Cmentarz Zasłużonych na „Pęksowym Brzyzku”. 
Na samym końcu odwiedzili Muzeum Oscypka, gdzie poznali procedurę wyrobu serków oraz prawdziwego bacę. 

Ta podróż okazała się być niezapomnianą.
Zuzanna i Oliwka z kl.6

„Odkrywam Małopolskę” – Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W dniu 21 września 2020 r. w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę” uczniowie klasy VII i VIII wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę do Krakowa.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata, gdzie zobaczyliśmy sześć osad
z różnych części świata. Byliśmy w tradycyjnej ghańskiej wiosce, peruwiańskiej chacie, indiańskim tipi, arktycznym igloo, mongolskiej jurcie oraz papuaskim domu na palach. Dzięki fotografiom i różnego rodzaju eksponatom pochodzącym z odległych zakątków świata w sposób namacalny doświadczyliśmy tamtejszej kultury i tradycji. Mieliśmy okazję, by poczuć odmienną rzeczywistość, a także zagrać w gry zespołowe: przeciąganie liny, wyścigi z oponą. Następnie wraz z przewodnikiem udaliśmy się na Stare Miasto. Podziwialiśmy Wawel, katedrę, dzwon Zygmunt, Rynek Główny, Sukiennice, kościół Mariacki. Po spacerze po starym mieście udaliśmy się do restauracji, by posilić się przed następnym punktem naszej wycieczki. Na konie odwiedziliśmy Żywe Muzeum Obwarzanka, gdzie wzięliśmy udział w pokazie, połączonym
z warsztatami, wypieku obwarzanka. 
W atrakcyjny sposób poznaliśmy jego historię i tradycję wypieku. Każdy z nas opuścił muzeum, trzymając w ręku własnoręcznie wykonanego obwarzanka. 
Wycieczka była bardzo udana, pełna pozytywnych emocji, których na pewno długo nie zapomnimy.

Iwona Cygnarwicz, Bożena Kozioł
"Odkrywam Małopolskę" - Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dnia 17 września 2020r. w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę” odbyła się wycieczka klas I-III do Zalipia. Spotkanie ze sztuką malarstwa rozpoczęło się warsztatami w Domu Malarek. Tam pod kierunkiem pań uczniowie malowali najpierw na kartkach, a potem na drewnianych łopatkach motywy kwiatowe, które były inwencją twórczą każdego ucznia. Podziwialiśmy wytwory rękodzieła i motywy kwiatowe na ścianach, obrazach, wyrobach pamiątkarskich, które budziły zachwyt. Kolejnym punktem były odwiedziny starszej pani w jej przepięknie ozdobionym domu. Po drodze podziwialiśmy kwiaty malowane na elewacjach domów, stodół, a nawet studniach. Na koniec udaliśmy się na modlitwę do parafialnego kościoła, którego wnętrze również było wypełnione kolorowymi motywami. Wycieczka wywarła na uczniach duże wrażenie. Wychowawcy klas I-III


Bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym

W dniu 7 września uczniowie klas VI - VIII wzięli udział w konkursie pod hasłem "Bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym" organizowanym przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie - Placówka Terenowa w Gorlicach.

I miejsce - Julia Szczerba kl. VII
II miejsce - Magdalena Madej kl. VII
III miejsce - Karolina Majcher kl VIII

Gratulujemy zwycięzcom!

Szanowni Rodzice, 
drodzy uczniowie i przedszkolaki 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce

Jak co roku 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Zapewne wszyscy z niecierpliwością
i jednocześnie pełni obaw, czekacie na ten moment. Dla całej społeczności szkolnej to rozpoczęcie roku szkolnego będzie szczególne i wyjątkowe ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Zarówno przed szkołą, jak i rodzicami i uczniami życie postawiło wielkie wyzwanie, któremu musimy sprostać. Pragnę poinformować wszystkich, że wspólnie z obsługą i nauczycielami dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się na powrót naszych uczniów i przedszkolaków zaprosić wszystkich uczniów do szkoły. Są opracowane wewnętrzne procedury na podstawie wytycznych GIS, MZ oraz MEN, które będą podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Pomieszczenia szkolne i przedszkolne również zostały przygotowane tak, aby wszyscy czuli się w nich dobrze i bezpiecznie. Oczywiście na miarę naszych szkolnych możliwości. Będą pewne ograniczenia, związane z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa i musimy się wszyscy do nich dostosować. 

Rozpoczynamy więc NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 według następującego porządku: 
Przedszkole – 31 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – spotkanie wychowawczyń poszczególnych grup
z rodzicami w salach:
Grupa I SŁONECZKA – wychowawczyni p. Agata Słowik – sala nr 28 w budynku szkoły,
Grupa II ŻABKI – wychowawczyni p. Małgorzata Gucwa – sala zabaw /dawna sala gimnastyczna/
Grupa III BIEDRONKI – wychowawczyni p. Mieczysława Makowiec – duża sala przedszkolna.
1 września 2020 r. rozpoczynają się zajęcia przedszkolne i dzieci przychodzą na zajęcia do swoich grup
i sal.
Szkoła Podstawowa – 1 września 2020 r. – godz. 8.00 – msza św. w kościele parafialnym,
po mszy św. uczniowie udają się do szkoły na spotkania z wychowawcami:
klasa I – p. Maria Fryczek – sala przy sali gimnastycznej – wejście do sali gimnastycznej 
klasa II – p. Wiesława Rojek – sala nr 5 – wejście główne 
klasa III - p. Bożena Wąsowicz – sala nr 6 -wejście główne
klasa IV – p. Danuta Belczyk – sala nr 30 – wejście ewakuacyjne,
klasa V – p. Barbara Jerzak – sala nr 19 – wejście główne,
klasa VI – p. Monika Magiera – sala nr 17 – wejście główne,
klasa VII- p. Iwona Cygnarowicz – sala nr 21 – wejście ewakuacyjne 
klasa VIII – p. Bożena Kozioł – sala nr 9 – wejście ewakuacyjne. 

Do szkoły wchodzą tylko uczniowie, zachowując zasady bezpieczeństwa. 
Proszę rodziców o pozostanie na zewnątrz. 

W niedługim czasie po rozpoczęciu roku szk. zostaną zorganizowane zebrania z rodzicami uczniów poszczególnych klas, a o konkretnym terminie poinformuje każdy wychowawca.
Mam nadzieję, że pomimo wielu utrudnień, spokojnie rozpoczniemy rok szkolny i edukację stacjonarną, a odpowiedzialne podejście wszystkich członków społeczności szkolnej, pozwoli nam uniknąć lub zminimalizuje ryzyko zachorowania. Bądźmy wszyscy dobrej myśli!
Z poważaniem 
Halina Łaś - dyrektor