Dla rodzicaRADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE W ROKU SZK. 2020/2021


RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STASZKÓWCE:

AGNIESZKA PODOBIŃSKA - PRZEWODNICZĄCA
DANUTA KONWENT - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
JADWIGA TUREK -SEKRETARZ
DOROTA SZCZERBA - SKARBNIK
BERNADETA GĄSIOR - CZŁONEK
ANNA KMIECIK - CZŁONEK
BARBARA GÓRSKA - CZŁONEK
SYLWIA SKRABA - CZŁONEK


RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STASZKÓWCE:

BARBARA SZCZERBA - PRZEWODNICZĄCA
MARTA SZCZERBA - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
AGNIESZKA MADEJ - SKARBNIK
MARIA KRZYSZTOŃ - SEKRETARZ
ŻANETA TUREK -CZŁONEK
BERNADETA JANISZEWSKA - CZŁONEK
EWELINA SKOCZEŃ - CZŁONEK

Pobierz plikiNasze dzieci i alkohol

Troska o bezpieczeństwo dzieci i ochrona przed ich zagrożeniami to podstawowa, oprócz miłości, treść życia w rodzinie. Gdy dzieci są małe wymaga to nieustannego i bezpośredniego czuwania nad tym co robią i gdzie są.  Później ochrona dzieci staje się bardziej skomplikowanym i trudniejszym zadaniem, ponieważ coraz częściej przebywają poza domem rodzinnym i spotykają się z ludźmi, których nie znamy.

Nie możemy nieustannie kontrolować ich zachowania, kontaktów i decyzji.

Nie możemy też usunąć z ich życia wszystkich zagrożeń i ryzykownych sytuacji, które się pojawiają.

Nie rezygnując z realistycznych i pośrednich prób sprawowania kontroli nad tym co robią coraz częściej musimy ufać ich rozsądkowi i mieć nadzieję, że same potrafią obronić się przed zagrożeniami. Nie zawsze to się jednak udaje i nasze dzieci doznają szkód, o których czasem niewiele wiemy.

Możemy jednak pomagać naszym dorastającym dzieciom w prowadzeniu zdrowego i bezpiecznego życia. Wymaga to utrzymywania dobrych kontaktów z nimi,  opanowania sztuki ich rozumienia, słuchania, wspierania oraz umiejętności wywierania wpływu na ich postępowanie.
 
Nigdy nie jest wcześnie i nigdy nie jest za późno, by dbać o jakość i trwałość kontaktów z własnym dzieckiem oraz rozwijać umiejętności potrzebne do konstruktywnego rodzicielstwa. Jest to jednak szczególnie ważne, gdy w życiu dziecka pojawiają się realne zagrożenia.

Co warto wiedzieć o alkoholu?

 Różne napoje alkoholowe zawierają tę samą substancje chemiczną –alkohol etylowy, czyli etanol o wzorze C2 H5 OH.

Etanol jest substancją bardzo aktywną biochemicznie, w większym stężeniu niszczy tkankę biologiczną, rozcieńczony wpływa na pracę mózgu, systemu nerwowego i hormonalnego. Zmienia stan naszych uczuć, sposób myślenia. Powoduje ograniczenie zdolności do prawidłowej oceny sytuacji i zadań życiowych, upośledza koordynację ruchów oraz kontrolę zachowania. Osoby nietrzeźwe robią rzeczy, których później żałują uszkadzają swoje zdrowiei życie osobiste, sprawiają cierpienia swoim najbliższym.

Do obliczenia ilości spożytego alkoholu używa się jednostki zwanej porcją standardową, czyli 10g etanolu. Wypity alkohol niemal natychmiast dostaje się do krwi. Poziom(stężenie)  alkoholu we krwi określa się w promilach. Im więcej alkoholu, tym wyższe stężenie. Mężczyzna ważący 70kg, który wypił w ciągu godziny 5
standardowych porcji (np. 2 półlitrowe puszki piwa) ma we krwi 1 promil  alkoholu (stan nietrzeźwości w Polsce to 0,2 promila). Stężenie alkoholu we krwi (czyli stopień nietrzeźwości) zależy od ilości
spożytego etanolu, wagi ciała, płci, stanu zdrowia, cech indywidualnych  organizmu.

Organizm „spala” alkohol, czyli metabolizuje go. Szybkość spalania to ok. 10g  etanolu na godzinę, czyli około jednej standardowej porcji. Podany w przykładzie mężczyzna potrzebuje więc 5 godzin na „spalanie” alkoholu, który wypił.


Dlaczego nastolatki piją alkohol?

Nasze dorastające dzieci często sięgają po alkohol:
aby czuć się dorosłym,
aby dopasować się do otoczenia,
aby czuć się dobrze i być na luzie,
aby wyrazić swoją potrzebę buntu i chęć zmierzenia się z ryzykiem
aby zaspokoić ciekawość, ponieważ alkohol jest bardzo dostępny

Istnieją jednak bardzo ważne powody, by nastolatki alkoholu nie piły. Dzięki zrozumieniu przyczyn sięgania po alkohol przez nastolatki rodzice mogą lepiej i skuteczniej pomagać swoim dzieciom w tym, żeby nie piły.

Szkody i zagrożenia

Powtarzające się picie alkoholu przez nastolatki, nawet w ilościach nieszkodliwych dla dorosłych, może poważnie uszkodzić ich życie i procesy rozwojowe: zaburza zdolność do uczenia się, zapamiętywania i logicznego rozumowania, jest źródłem trudności w nauce i przeszkadza w dalszej edukacji i karierze
zawodowej; hamuje rozwój emocjonalny i opóźnia dojrzewanie- młody człowiek nastawia się  tylko na doraźne i natychmiastowe przyjemności, nie uczy się  dojrzałych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów życiowych; wczesne picie obniża motywację do osiągania celów życiowych i realizacji wartości; zwiększa ryzyko uzależnienia od alkoholu i nikotyny oraz sięgania po
narkotyki- badania amerykańskie pokazały, że dzieci które miały kontakt z alkoholem do 15 roku życia czterokrotnie częściej uzależniały się od alkoholu niż osoby, które zaczęły pić po 20 roku życia. Upijanie się przez nastolatki jest bardzo częstą przyczyną poważnych i doraźnych szkód związanych z: wypadkami, zachorowaniami i śmiercią; konfliktami z prawem; większym prawdopodobieństwem stania się ofiarą przestępstwa; ryzykownym  seksem, groźbą zakażenia chorobami wenerycznymi ( w tym HIV),
stosunkami z pogranicza gwałtu, przypadkową inicjacją, niechcianą ciążą.

Jak wspierać abstynencję dziecka?

Nie częstuj swego dziecka alkoholem i nie pozwól, by robili to inni  członkowie rodziny i znajomi. Wprawdzie wiele nastolatków już pije alkohol i część rodziców się na to godzi, bo czuje się wobec tego faktu bezsilna, albo to lekceważy, to trzeba jednak powiedzieć dziecku jasno i zdecydowanie, że z piciem alkoholu powinno poczekać do pełnoletności. Trzeba powiedzieć jeszcze wyraźniej, że bardzo wielu dorosłych ludzi (w Polsce jest to co piąta dorosła osoba), na propozycję wypicia alkoholu odpowiada „Dziękuje nie piję”.  Abstynencja z wyboru jest dla milionów ludzi atrakcyjnym i wartościowym
stylem życia.

Praktyczne wskazówki dla rodziców:

 Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu : Nie zgadzam się żebyś pił/a. Nie pij nawet piwa. Powiedz dziecku, że zakaz ten wynika z Twojej miłości i troski o jego dobro. Powiedz także, jakie będą konsekwencję  złamania tej zasady. Wytłumacz dziecku jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. Nawet  niewielkie ilości alkoholu mogą być dla Ciebie szkodliwe, ponieważ  jeszcze się rozwijasz. Twój organizm i psychika jeszcze nie są  ukształtowane. Picie może uszkodzić coś delikatnego i cennego w Twoim  życiu. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak ma sobie radzić z presją rówieśników namawiającym do picia alkoholu, podsuń mu kilka pomysłów na skuteczne odmawianie: Zależy mi na Waszym towarzystwie i chcę się z Wami bawić,  ale nie muszę podkręcać się alkoholem. Postanowiłem, że nie będę pił i  chcę być wierny sobie. Bądź dobrym przykładem. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i nie pokazuj mu, że zabawa musi być związana z piciem alkoholu.

Opracowała:
mgr Lucyna Szczerba

Rodzic jako doradca zawodowy
Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi zawodowej wskazuje rodziców, a następnie kolegów i nauczycieli. Z badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wynika, że co trzeci uczeń w województwie małopolskim nie jest
zadowolony z wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Podejmowanie właściwych i trafnych wyborów dotyczących dalszego etapu kształcenia jest zatem bardzo ważne.

Co oznacza każdy wybór?
Wybór wiąże się z koniecznością rezygnacji z pozostałych możliwości. Codziennie uczniowie podejmują jakieś wybory. Dotyczą one spraw życia  codziennego, ale i przyszłości.

Co trzeba zrobić, aby wybrać dobrze?
 Należy się zastanowić, rozważyć argumenty „za” i „przeciw”.
Rodzice jako pierwsi wychowawcy swoich dzieci najlepiej wiedzą czym interesują
się ich dzieci, co sprawia im radość, jakie są ich pasje.

Już Konfucjusz mówił „Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jeden dzień w swoim życiu”.

Wydawać, by się mogło, że robienie w życiu tego co się lubi jest naturalną wypadkową wyborów życiowych młodego człowieka.
Dlaczego jednak jest inaczej?
 Uczniowie klas trzecich podejmują swoje decyzje często pochopnie, sugerują się  opiniami swoich kolegów, czasami są pod presją grupy rówieśniczej.

Aby tak nie było w naszej szkole realizowany jest Program Doradztwa Zawodowego skierowany głównie do klas gimnazjalnych.
Program obejmuje warsztaty prowadzone przez pracowników PPP w Gorlicach, indywidualne konsultacje, zajęcia z pedagogiem podczas których uczniowie wypełniają testy diagnozujące ich predyspozycje zawodowe i zainteresowania. Ważne jest, aby rodzice w domu podyskutowali z dziećmi na temat wyników tych  ankiet i testów. W roku szkolnym 2014//2015 w kl. IIIG w ramach zajęć z pedagogiem uczniowie wypełnili już cztery testy diagnozujące ich zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Wybór odpowiedniej szkoły, potem uczelni daje młodym ludziom szansę na znalezienie pracy i swojego miejsca w życiu. Jakie kompetencje powinny charakteryzować pracownika wg. pracodawców? Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pracodawcy wymagają od swoich pracowników: -samoorganizacji pracy - przejawiania inicjatywy - terminowości - dyspozycyjności - kompetencji - posługiwania się technologią informacyjną - znajomości języków obcych - umiejętności interpersonalnych

Wszystkie te kompetencje dotyczące postaw przyszłych pracowników realizowane są już w szkole. Uczenie się to tez jest praca, gdzie nauczyciele wymagają  zaangażowania. Nauczyciele wymagają terminowości, przychodzenia na zajęcia punktualnie, terminowego oddawania prac pisemnych, zadań domowych. Nauczyciele wymagają kompetencji, czyli oceniają poziom wiedzy, umiejętności i postaw swoich uczniów ( oceny z przedmiotów, ocena zachowania). Począwszyod szkoły podstawowej uczniowie uczą się korzystania z technologii informacyjnej, od przedszkola uczą się języków obcych. Zatem karierę zawodową młody człowiek powinien planować już od szkoły podstawowej. Sukces edukacyjny uczniów to w przyszłości również sukces zawodowy, a odnalezienie się na rynku pracy w przyszłości wiąże się już teraz z sumiennym wypełnianiem obowiązków szkolnych. Wysoki poziom wiadomości, umiejętności, właściwych postaw to kompetencje tak bardzo przydatne i potrzebne na stanowisku pracy.

Do dyspozycji Państwa podaję adresy stron internetowych na których znajdują się informacje dotyczące rynku pracy:
 www.psz.praca.gov.pl
www.up.tarnow.pl
www.wup-krakow.pl
 www.pracuj.pl
www.praca.onet.pl
 www.praca-kariera.dlaczego.com.pl
 www.publiczni.pl
 www.gazetapraca.pl
 www.infopraca.pl
 www.e-pracuj.pl
 www.jobrapido.pl
www.praca.gratka.pl
 www.tarnowiak.pl
 www.praca.money.pl
 www.kariera.pl
www.careejet.pl
 www.jobs.pl
www.i-praca.pl
 www.jobleer.pl
 www.wakaty.com.pl
 www.jobpilot.pl
www.praca.info
 www.hrk.pl
 www.tylkopraca.com.pl
 www.praca.egospodarka.pl
www.barometr.obserwatorium.małopolska.pl
Opracowała: L. Szczerba

Świat wokół nas