Szkolny Zestaw Podręczników dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  im. JanaPawła II w Staszkówce

na  rok szkolny  2012/2013Szkolny Zestaw Podręczników

dla Gimnazjum  w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Staszkówce 

na rok szkolny  2012/2013


REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

W STASZKÓWCE ODWIEDZINY POLICJANTA

 Dn. 25 czerwca  uczniów klas I-III Szkoły Podstawowejodwiedził policjant pan Paweł Zawiślak z komendy powiatowej w Gorlicach.Przeprowadził on lekcję na temat bezpieczeństwa podczas wakacji orazostrożnym  zachowaniu na drodze i w jejokolicach.  Przypominał o odpowiednimzachowaniu podczas jazdy. Dzieci z uwagą słuchały słów pana policjanta, któryjest dla nich dużym  autorytetem .


25 czerwca  w naszej szkole odbył się  egzamin na kartę rowerową i motorowerową.  Uczniowie klasy IV szkołypodstawowej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową a uczniowie gimnazjum przystąpili  do egzaminu na kartę motorowerową. Najpierw uczniowie przystąpili do teoretycznejczęści egzaminu  a potem odbyła się częśćpraktyczna. Prawie wszyscy zainteresowaniu egzaminu zdali go pomyślnie.Gratulujemy i życzymy ostrożnej jazdy na jednośladach .


DZIEŃ MATKI

7 Czerwca  wsali gimnastycznej naszej szkoły odbył się Dzień Matki połączony
z zebraniem z rodzicami. Na początkuuczniowie zaprezentowali wiersze przygotowane specjalnie na tą okazje .Wystąpił także chór szkolny  podprzewodnictwem pana Piotra Burkota, który przedstawił swój repertuar
z okazjitego święta. Następnie wystąpiła grupa taneczna złożona z uczniów uczęszczającychna kurs tańca. Do tego występ u przygotowała ich
  pani instruktor Monika Wacek. Po uroczystych występach odbyło się zebranie z rodzicami – ostatnie w tym roku szkolnym.


                                          TURNIEJ  NA ORLIKU


      19 czerwca  na naszym orliku odbył się turniej Euro2012. Polegałon na rozgrywaniu meczy pomiędzy klasami I-III. Uczniowieprzygotowali się do tego dnia poprzez strój ,a mianowicie białe koszulki iczerwone spodenki . W szkole roiło się od patriotycznych barw. Wszyscy świetniesię bawili pomimo zaciętej rywalizacji.


ELIMINACJE O PUCHAR TYMBARKU


    21 maja 2012 r. odbyły  się elimnacje powiatowe o  puchar Tymbarku w Gorlicach,

w których wzięły udział reprezentantki naszej szkoły z klas I-III SP. Do eliminacji przystąpiły także drużyny z Gładyszowa, Śnietnicy i Krygu. Mecze rozgrywane były każdy z każdym. Pierwszy mecz z Krygiem zakończył się zwycięstwem 4:0, a kolejne z Śnietnicą
i z Gładyszowem wygranymi 3:1.  Dziewczyny zajęływięc  I miejsce, a Bernadeta Szczerba zkl. III naszej SP została królem strzelców, zdobywając 7 bramek w meczu. Wzwiązku z tym 31 maja uczennice naszej szkoły jadą do Tymbarku na kolejne eliminacje, reprezentując  powiat gorlicki na etapie wojewódzkim.
Patrycja G., Martyna K.

galeria
Puchar im. Marka Wielgusa


w  Gorlicach. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele klasy IV.  W grupie
z naszymi  dziewczynami były:  Siary, Ropa i Gładyszów. Dziewczyny wygrały

z Ropą 2:0, z Siarami 3:0,  a z Gładyszowem przegrały 3:0. Ostatecznie zajęły
II miejsce
.  Chłopcy zajęli V miejsce.                                                                                                                                        Patrycja G.

galeria


Turniej Junior Real Cup

  13.05.w Nowym Sączu  odbył się Turniej JuniorReal Cup. Brały w nim udział klasy V

i VI szkół podstawowych. W turnieju uczestniczyło 12 drużyn.Nasza drużyna zremisowała w pierwszym meczu 2:2, drugi mecz zakończył sięwygraną z wynikiem 10:2. Niestety zabrakło 2 bramek, żeby awansować dofinałowej czwórki. Ostatecznie zajęli V miejsce.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   Martyna K.DZIEŃ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I DZIEŃ ZIEMI


  W dniu 27 kwietnia 2012 r. wnaszej szkole po raz kolejny odbył się apel poświęcony Zdrowemu Trybu Życiaoraz Dniu Ziemi.

    W czasie tego apelu delegacje uczniów klas V – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum przystąpili dokonkurencji, w której układali hasło reklamowe min. dwuwersowe, dotyczące wybranego owocu lub warzywa. Przygotowywali także smaczne desery owocowe nabazie jogurtu naturalnego. Nad prawidłowym przebiegiem tych konkurencji czuwałykomisje konkursowe.

Uczniowie klasy VI szkołypodstawowej przedstawili krótką inscenizację pt.„Piknik witaminek”,uczeń klasy III a gimnazjum Tomasz Galas zaprezentował przygotowaną prezentację multimedialną o humanitarnym traktowaniu zwierząt.

Nad całościowym przebiegiem tychwydarzeń czuwały : p. Ewa Popiela i p. Monika Magiera.Monika Magiera

galeria


Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce


W najbliższym czasie tj.  wdniach od 8 do 28 maja 2012r. w naszym  ZespoleSzkół im. Jana Pawła II w Staszkówce  pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji,którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszym placówkom – SzkolePodstawowej i Gimnazjum. Planowane są badania ankietowe skierowane do: uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej oraz klasy II i IIIa,b Gimnazjum,nauczycieli  i do rodziców.

Ponadto zostaną przeprowadzone wywiady z: dyrektorem, nauczycielami,uczniami,  rodzicami, partnerami szkoły orazobserwacje lekcji w każdej klasie.

Efektem ich pracy będzie raport, opisujący  funkcjonowanie naszych  szkół w aspekcie efektówdziałalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalnościstatutowej.

Ewaluacja zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego,zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół ifunkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało konkretnewymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przezrozwijanie aktywności uczniów, współpracę    z rodzicami i środowiskiemlokalnym, po organizację pracy (ich pełna lista dostępna jest na stroniewww.npseo.pl).Zwyrazami szacunku,

                                                                                                    Halina Łaś

                                                             dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła Ii w Staszkówce
Dodatkowych informacji udziela: sekretariat Zespołu Szkół, tel.18/35/41124, codziennie  w godz. 7.00 –15.00


                               Pierwsza rocznica beatyfikacji

W dniu 31 IV 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana PawłaII w Staszkówce obchodziliśmy I – szą rocznicę beatyfikacji Patrona Szkoły.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowaliw zruszające przedstawienie pt. „O chłopcu, któremu papież przywrócił nadzieję”.Główny bohater Adaś, który miał problemy w rodzinie a przez to kłopoty wszkole, postanowił napisać list do Ojca świętego. Niespodziewanie otrzymał odpowiedź
z Watykanu. Jan Paweł II przypomniał chłopcu swoje trudne dzieciństwo,ale też wskazał źródło nadziei jakim jest Jezus i Matka Najświętsza.

W ostatniej scenie wysłuchaliśmy fragmentu przemówienia Ojca św. skierowanego do młodzieży,
w którym przypomniał nam, że„wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa”, że nam „młodym nie wolno stracić kontaktu z Jezusem, gdyż w przeciwnym razie przestaniemy wiedzieć, kim jesteśmyi przestaniemy odczuwać, jakim skarbem jest każdy z nas, życie każdego z nas,osobowość każdego z nas jedyna
i niepowtarzalna”. Przedstawienie zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni „Barka” oraz złożeniem kwiatów pod obrazem błogosławionego Jana Pawła II.

Dalsza część obchodów odbyła się w kościele parafialnym. Na czele wymarszu uczniów do świątyni szedł poczet sztandarowy. Ogodz 12 00 cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy św. dziękczynnejza beatyfikację Patrona Szkoły, której przewodniczył proboszcz Ks. KrzysztofJarmuła. Oprawę liturgiczną przygotowała Dziewczęca Służba Maryja oraz chórszkolny pod dyrekcją Piotra Burkota.

Po Eucharystii ponownie odegrano przedstawienie dlauczniów gimnazjum oraz chętnych parafian.


Agnieszka Korzeń


                                  Konkurs recytatorski

Dnia 9. 03. 2012 roku odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski

dlauczniów klas I- III pt. ,,Spotkanie z Tuwimem”. Konkurs przygotowały wychowawczynie z klas I- III. W konkursie brało udział 11 dzieci, które  recytowały wiersze JulianaTuwima. Jury biorąc pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu, interpretacje tekstu,przygotowanie rekwizytów i strojów oraz ogólny wyraz artystyczny przyznałonastępujące miejsca:


I miejsce:    Martyna Przepióra  - klasa I

II miejsce:  Justyna Głąb - klasa II

              Karolina Antas - klasa III

III miejsce:  Karolina Zarzycka -klasa II


Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki.


galeria


        Zajęcia z udziałem  rodziców


W dniu 23 marca w młodszej grupie przedszkolaków odbyły się zajęcia
z udziałem Rodziców. Były to zajęcia muzyczne. Miały one na celu pokazać Rodzicom jak wiele ważnychdla dziecka sprawności można rozwijać przy pomocy ruchu, śpiewu pląsów, gry nainstrumentach perkusyjnych. Oto kilka z nich: spostrzegawczość słuchowa, wzrokowa, koordynacja słuchowo - ruchowo - wzrokowa, orientacja
w schemacie ciała iprzestrzeni, uważne słuchanie, formułowanie uogólnień, rozumienie pojęć. Bardzoważne jest też duże zaangażowanie emocjonalne dzieci w tego typu zabawach, a toz kolei sprzyja ich rozwojowi. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za udział wzajęciach i wspólna zabawę.  

                      


galeria


Konkurs ekologiczny

      Dnia 1 marca 2012 r. w SzkolePodstawowej im. B. Wanata w Moszczenicy odbył się etap gminny I Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych pt.„Wielofunkcyjnarola lasu” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach i Oddział LOP w Gorlicach. Konkursowi patronują Starostwo Powiatowe w Gorlicachoraz Nadleśnictwo Gorlice.
 

Ferie w naszej szkole


Podczas ferii zimowych w naszej szkole  zorganizowany był kurs tańca nowoczesnego, który poprowadził instruktor tańca z MDK w Gorlicach – pani Monika Wacek.  Było duże zainteresowanie udziałem w tych zajęciach. Odbywały się one trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). Uczniowie licznie brali udział

w tymkursie, podzieleni byli na dwie grupy liczące ok. 20 osób. Chętnie poświęcaliswój czas na naukę nowych kroków i z żalem odchodzili po ostatnich zajęciach, ponieważ tylko uczniowie SP mogą dalej uczestniczyć w takich zajęciach w czasie II semestru.


galeria

Patrycja Gąsior, Sabina Łaś


    od 3 marca  2012r. w naszej  szkole są organizowane wyjazdy  na basen dla szkoły  podstawowej  dla klas III, IV i  V w ramch realizacji projektu. Zajęcia  będą sie odbywać w soboty. 

Zabawa Karnawałowa


8 lutego2012r.  w naszej szkole odbyła się zabawakarnawałowa.  Już od dłuższego czasu siędo niej przygotowywaliśmy. Dobrą zabawę zapewniał Zespół Muzyczny z Siedliskoraz DJ Kristof. Klasy I-III szczególnie przygotowywały się do tego wydarzenia,można to było zobaczyć przez ich piękne, baśniowe stroje. Dobry humor dopisywał wszystkim od samego rana, głównie poprzez skrócone lekcje. Również uczniowie z Gimnazjum w godzinach popołudniowych świetnie się bawili i nie schodzili zparkietu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne tak udane dyskoteki.

galeria

Sabina Łaś, Patrycja Gąsior
10 lutego wnaszej szkole świętowaliśmy Dzień Zakochanych. Po raz kolejny wystartowała poczta walentynkowa. Każdy mógł wysłać listmiłosny do swojej sympatii. Równocześnie obchodziliśmy dzień koloru czerwonego,dlatego wszędzie w tym dniu dominował ten kolor. Obchody rozpoczęły się już powejście do szkoły, ponieważ uczennice kl. III gim. rozdawały wszystkimsymboliczne serduszka. Wszystkim sprzyjała miłosna atmosfera.


galeria

Patrycja G. ,WeronikaSz.


Wyniki  Konkursu  "Super klasa" w semestrze I roku  szkolnego  2011/2012.

Super klasa


                                            Dzień  Babci  i  Dziadka


          Dnia 26. stycznia2012 r. uczniowie klas I- III  Zespołu Szkół im J. Pawła II w Staszkówcezaprosili do szkoły swoje babcie i swoich dziadków. Z okazji ich święta dzieciprzygotowały pod kierunkiem p. W. Rojek
i p. M. Fryczek montaż słowno-muzyczny, przedstawienie jasełkowe. Z radością recytowały wiersze,śpiewały piosenki oraz tańczyły.
Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywalisię występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryliwzruszenia . Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni nasłodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Był to  naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i  wdzięczności .

                                                                            galeria


Lekcja przyrody na żywo

          W dniu 23.01.2012 r. w naszej szkole odbyła się lekcja przyrody przy udziale p. Liliany Grucwy i jej podopiecznych: Klemensa, Natalki, Kacpra, Marceliny i Zuzanny. Mowa oczywiście o wężach. Zaprezentowane okazy to: boa dusiciel, boa tęczowy, wąż zbożowy i pyton tygrysi . Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej. Możliwość oglądnięcia z bliska a nawet dotknięcia tych egzotycznych gadów, budziła duże emocje wśród uczniów. Pani Grucwa przybliżyła nam nieco ich zwyczaje i zachowanie. Spotkanie było ciekawe i pouczające za co serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor
i organizatorom pokazu.
Karina  Majdura

Nadchodzą Trzej Królowie

        Uczniowie klasy V w ramach zajęć innowacji pedagogicznej „Uczymy się języka niemieckiego poprzez zabawę w teatr” przez ostatnie 4 miesiące pracowali nad inscenizacją przedstawienia „Nadchodzą Trzej Królowie” w języku niemieckim.
W główne role Trzech Mędrców ze Wschodu wcielili się Jakub Bochenek, Krzysztof Warzecha oraz Tomasz Rożeń. Narratorkami zapowiadającymi pojawienie się orszaku Trzech Króli były Urszula Gąsior i Justyna Ćwiklik. Role pasterzy, kobiet i mężczyzn towarzyszących głównym bohaterom w drodze do Betlejem odtworzyli Joanna Czochór, Joanna Ziewińska, Weronika Waz, Dominika Szczerba, Adrian Buczyłko i Paweł Wąsowski.
 Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice uczniów, wychowawczyni klasy V pani Bożena Kozioł oraz wicedyrektor Zespołu Szkół pani Iwona Cygnarowicz.  Przedstawienie odbyło się we czwartek 19 stycznia br. Uczniowie ucharakteryzowani i przebrani w barwne stroje przedstawili historię przybycia Trzech Mędrców wiedzionych przez gwiazdę do betlejemskiej stajenki, by pokłonić się nowonarodzonemu Chrystusowi.
Pani  Ewa  Popiela

Koncert chóru szkolnego

   W piątek 06 stycznia 2012r. (Święto Trzech Króli),  w kościele parafialnym  w Staszkówce msza św.
o godz. 10.30 miała niecodzienną oprawę. Oczekujący na mszę św. mieli okazję posłuchać pięknych polskich kolęd w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrekcją P. Piotra Burkota. Oprawę liturgiczną przygotowali również nasi uczniowie pod kierunkiem katechetki P. Agnieszki Korzeń, biorący udział w kolędowaniu misyjnym. Dziękowali za to, że mieszkańcy Staszkówki chętnie ich przyjmowali, otwierając swoje serca
i składając datki na potrzeby dzieci w krajach misyjnych. Po mszy św. dalszą część koncertu rozpoczęły absolwentki naszej szkoły śpiewaczki  – Ewa Ochwat oraz Mariola Madej, a licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli niecodzienną okazję posłuchać pięknych kolęd w ich wykonaniu. Następnie wystąpili najmłodsi uczniowie przedstawiając jasełka, przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni P. Marii Fryczek. Koncert zakończył ponownie występ chóru szkolnego, któremu akompaniowali uczniowie na organach, gitarach, skrzypcach i akordeonie.  

Pani dyrektor - Halina Łaś

Sprawozdanie z kolędowania misyjnego w  2011 roku

   
      Tegoroczne kolędowanie misyjne było wyjątkowe pod wieloma względami. Po pierwsze wyjątkowy był dzień, w który Maryja z Józefem, Anioł, Latynos i Afrykańczyk zapukali do staszkowskich domów z kolędą.
W tym roku przypadł on w uroczystość św. Szczepana, 26 XII, gdyż
w kalendarzu nie było niedzieli między świętami a Nowym Rokiem. Wyjątkowa też była liczba chętnych uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce, którzy chcieli pomóc swoim rówieśnikom w dalekiej Afryce. Dzięki temu zostało utworzone aż siedem grup. To z kolei zaowocowało tym, że dotarliśmy do większej liczby mieszkańców i pobiliśmy rekord zbieranych dotąd ofiar (pieniężnych, nie w ludziachJ). Po otwarciu wszystkich skarbonek misyjnych,
w kształcie palm, łączna kwota wyniosła: 2 943 złote i 10 groszy oraz 2 euro i 22 eurocenty.
Jako opiekunowie grup kolędniczych wspierały nas osoby zasłużone na tym polu: pp. Małgorzata Pyzik, Maria Szura, Konrad Urbanowicz oraz nowe: pp. Ewelina Skoczeń i dwie Grażyny Drewniak.
  Tradycyjnie rozesłanie kolędników misyjnych odbyło się na porannej Mszy św. o godz. 730. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie
w kolędniczych strojach. W procesji z darami oprócz chleba i wina do ołtarza przynieśli kromki chleba, lekarstwa i przybory szkolne. Uroczyste błogosławieństwo spłynęło na wszystkich przez ręce naszego proboszcza ks. Krzysztofa Jarmułę.
    Hasło tegorocznej akcji brzmiało „Nsatu Nzambi, nsatu kuzaba” – „dzieci głodne Boga i wiedzy”. Dzięki entuzjazmowi uczniów naszej szkoły udało się dotrzeć do nieodwiedzanych dotąd zakątków naszej wsi
a nawet do domów leżących tuż poza jej granicami. Miło było zobaczyć uśmiech wdzięczności na twarzach mieszkańców oraz skosztować świątecznych wypieków. Na koniec wyjątkowa była pogoda, która bardziej pasowała do świat wielkanocnych niż Bożonarodzeniowych. Ciekawe czy w 2012 roku uda się nam pobić tegoroczne rekordy?

Agnieszka Korzeń - katechetka

Spokoju i radości,
tylko miłych gości!
Smacznej Wigilii i całusów moc
- w tę najpiękniejszą w roku noc!
Szczęścia kilogramów,
ze śniegu bałwanów!
Życzliwych ludzi wokół,
żadnej łezki w oku,
Przyjaciół jakich mało.
Przez życie idźcie śmiało!

Niech miłość bez ustanku Was dotyka.
A w Nowym roku szczęście spotyka!
      Tradycyjnie w ostatnim dniu zajęć szkolnych przed Świętami Bożego Narodzenia dnia 22. 12. 2011 r.
w sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna, aby złożyć sobie życzenia świąteczne
i noworoczne. W świąteczny nastrój wprowadzili nas uczniowie klasy  pierwszej pod kierunkiem Marii Fryczek, którzy przedstawili  scenkę o narodzeniu Pana Jezusa w  Betlejem wraz z pastorałkami i kolędami. Pani Dyrektor mgr  Halina Łaś złożyła wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.  Następnie uczniowie udali się do wyznaczonych klas, aby
z wychowawcami spędzić miły czas wieczerzy wigilijnej.

                                                                 Pasowanie na ucznia

      30  listopada 2011 r. w naszej szkole odbyło się wielkie święto - Pasowanie na Ucznia.
Na uroczystość przybyli  pani Dyrektor mgr Halina Łaś, Wójt Gminy Moszczenica mgr Jerzy Wałęga , rodzice pierwszaków, panie wychowawczynie klasy II i III oraz przedszkola wraz ze swoimi wychowankami.
Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni pani  Marii Fryczek. Wzorowo zdały swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne miano ucznia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce.  Po uroczystej przysiędze w poczet uczniów naszej szkoły włączeni zostali następujący uczniowie:
1.Dawid Antas
2. Dominik Drewniak
3. Marcin Dyl
4. Kacper Gargula
5. Kacper  Kłapsa
6. Dawid Knapik
7. Łukasz Kozień
8. Natalia Łaś
9. Patrycja Madej
10. Faustyna Majcher
11. Sebastian Mentel
12. Patrycja Potok
13. Martyna Przepióra
14. Daria Skoczeń
15. Marcin Skrobot
16. Karolina Smołkowicz
17. Monika Szczerba
18. Łukasz Urbanek
19. Julia Waz
20. Weronika Wyżykowska

Dzieci pięknie prezentowały się w uczniowskich biretach. Zaproszeni goście skierowali
do najmłodszych przedstawicieli naszej społeczności wiele miłych słów i obdarowali pierwszaków wspaniałymi prezentami.
Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ten uroczysty dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.

                                        Góra Grosza


    W dniach 30 listopada - 2grudnia po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna "GóraGrosza", której celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka.Do akcji szczególnie włączyli się uczniowie klasy IIIb, którzy zbierali pieniądzedo puszek. Po trzech dniach uzbieraliśmy tylko 73 zł 14 gr. Jest to mniej niż w tamtym roku, ale liczy się każdy grosz. Miejmy nadzieję, że za rok nasz wynikznacznie się poprawi 

        Mikołajki


      6 grudnia jak co roku, naszą szkołę odwiedza św. Mikołaj ze swoimipomocnikami - aniołami i diabłem, którzy z zapałem pomagali mu we wręczaniu prezentów grzecznym dzieciom. Nasi gościeodwiedzili wszystkie klasy. W niektórych klasach diabeł znalazł swoichwspółpracowników, więc musieli oni zasłużyć na swój prezent pokazać swojenadzwyczajne zdolności. Po odwiedzeniu uczniów w szkole, św. Mikołaj udał siędo naszych przedszkolaków, którzy powitali go licznymi piosenkami iwierszykami. Następnie pożegnawszy się udał się na Laponię do swojegoprawdziwego domu. Wszyscy byli zadowoleni z jego wizyty.


Próbne egzaminytrzecioklasistów


Od 7 do 9 grudnia nasi trzecioklasiści spędziligłowiąc się nad trudnymi próbnymi testami gimnazjalnymi. Pierwszego dniadostali arkusze zadań z historii i wos-u oraz języka polskiego. 8 grudnia opanowały przedmioty ścisłe, najpierw test z przedmiotów przyrodniczych(biologia, chemia, fizyka, geografia) a następnie test matematyczny. Ostatniegodnia gimnazjaliści pisali testy z języka nowożytnego, wszyscy uczniowie wybralijęzyk angielski jako język egzaminacyjny, więc musieli pisać dwa poziomy. Najpierw poziom podstawowy a później rozszerzony. Po napisanych testachjednogłośnie stwierdzili, że były okropnie trudne. Po uzyskaniu wyników jednaknie byli tak bardzo zawiedzeni, przynajmniej
z niektórych części. Ale na pewno obie klasy mają nadzieje, że w kwietniu pójdzie im o wiele lepiej.


                                  Pasowanie pierwszoklasistów


  30 listopada 2011r. oficjalnie do społeczności szkolnej zostaliprzyjęci uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej. Najmłodsi uczniowie przedstawili, krótką inscenizacje po czym nastąpił obrzęd pasowania na uczniów naszej szkoły. Pani dyrektor Halina Łaś kładąc ołówek i słuchając przyrzeczeńpierwszo klasistów przyjęła ich do szkolnego grona. W tym roku do naszej szkołyzostali przyjęci : Dawid Antas, Dominik Drewniak, Marcin Dyl, Kacper Garguła,Kacper Kłapsa, Dawid Knapik, Natalia Łaś, Patrycja Madej, Faustyna Majcher,Sebastian Mentel, Patrycja Potok, Martyna Przepióra, Marcin Skrobot, Daria Skoczeń, Karolina Smołkiewicz, Monika Szczerba,  Łukasz Urbanek, Julia Waz, Weronika Wyżykowska.  Nowym koleżankom
i kolegom życzymy dobrych ocen, samych piątek i szóstek przez wszystkie lata w naszej szkole.


Gorlicka gwiazdka

    Z okazji okresu przedświątecznego Międzyszkolny Klub Sportowy Radość Gorlice przy współ udziale Wydzialu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach zorganizował turniej tenisa stołowego "III GORLICKA GWIAZDKA". Zawody odbyły się w dniu 09.12.2011r w sali gimnastycznej Gorlickiego Centrum Kultury. Zawodnicy  startowali  w różnych  kategoriach  wiekowych. Naszą szkołe reprezentowała bardzo  liczna  grupa  uczniów, którzy  praktycznie zdominowali cały  turniej. 

Mistrzostwa w tenisie stołowym   


  Dnia 30.11 odbyły się zawody indywidualnych mistrzost w w tenisie stołowym w Ropie. W zawodach wzięło udział ponad 40 uczniów różnych szkół, w tym trzech z naszej szkoły: Natalia Juszyńska, Paweł Chorąży
i Piotr Dyl. Paweł zajął XIII miejsce, Piotrek IX, natomiast Natalia wygrała cały  turenij  bez straty  seta  zajmując I miejsce. Nasza zwyciężczyni zakwalifikowałasię jednocześnie do zawodów rejonowych, które odbędą się wlutym. Życzymy powodzenia !

Weronika S., Martyna K., Patrycja G.


Dzień w ZSOiZ w Cięzkowicach (Koncert Machesteru)


  17.11.2011r. klasy III gimnazjum udały się do Ciężkowic na obchody dni patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Paderewskiego. Pierwszym punktem programu było odsłonięcie
i poświęcenie pomnika znanego pianisty przed budynkiem zespołu szkół. Następnie przenieśliśmy się na halę sportową, gdzie odbyła się cześć artystyczna. Podsumowaniem tych obchodów byłkoncert znanego zespołu rockowego Manchester. Wszyscy świetnie się bawili, czekamy na więcej takich imprez.


MartynaK., Patrycja G.


Było blisko…


      8.11.2011r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w piłce halowejchłopców szkół podstawowych. Nasza szkoła zajęła III miejsce. Do walki przystąpiło 9 drużyn podzielonych na 3 grupy. Nasza grupa składała się z drużyn: Jankowej, Szalowej i Staszkówki. Z Jankową zwyciężyliśmy 3:0, a z Szalową zremisowaliśmy 0:0, zajmując tym samym I miejsce w grupie. Po wyjściu z grupy zagraliśmy z szkoła  nr 5
w Gorlicach wygrywając 2:1, niestety przegraliśmy z Brunarami 4:0, i ten mecz zadecydował, że zajęliśmy IIImiejsce. Na koniec zostały wręczone pamiątkowe medale
i dyplomy.

Patrycja G., Martyna K


II miejsce w piłkę halową


            Zawody w piłkę halową dziewcząt szkół podstawowych odbyły się 3.11.2011r. w Libuszy. Udział
w turnieju wzięło udział 3 drużyny z całego powiatu. Mecze rozegrano każdyz każdym.W pierwszym meczu zagrała Staszkówka z Ropą II wynik 1:1, w drugim meczu zagrała Staszkówka z Gładyszowem mecz zakończył  się wynikiem 0:1. Ostatni mecz zagrała Ropa 2 z Gładyszowem (0:1). Pierwsze miejsce zajął Gładyszów I, II miejsce Staszkówka, III miejsce Ropa 2. Turniej zakończył się wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz medali.

MartynaK. Patrycja G.

galeria


                                                  Chrzcimy Kociaków


  27 października 2011r. w naszej szkole odbyły się uroczyste otrzęsiny klasy I naszego gimnazjum. Pierwszoklasiści zmagali się z przygotowanymi przezstarszych kolegów zadaniami. Na przypieczętowanie tej uroczystości zaprezentowali się oniw specjalnym pokazie mody, po czymnastąpiło rozdanie dyplomów
o przyjęciu do „braciuczniowskiej”. Następnie odbyła się otrzęsinowa zabawa, którejdowodził DJ.Kris. Po udanej dyskotece w imprezowym nastroju wszyscy wrócili do domu.


Sabina Ł. Weronika  Sz.

galeria


Turniej Coca Coli
    W dniu 28. 10 2011r reprezentacja naszej szkoły wyjechała do Tarnowa na dalszą fazę eliminacyjną „ Coca cola cup”. Na początku odnieśli sukces: Staszkówka – Lisia Góra 1: 0, ale potem los nie sprzyjał naszym zawodnikom i porażką zakończyło się spotkanie z gimnazjum w Tarnowie nr.11 . Staszkówka – Tarnów nr.11 1:2. Niestety nie udało im się wyjść z grupy, mimo to pocieszające było zajęcie III miejsca. Gorąco pozdrawiamy naszych chłopaków i życzymy dalszego zapału do gry oraz wielu sukcesów.

galeria 

Turniej  na Orliku
galeria

                         

Jubileusz 100-lecia poświęcenia Szkoły w Staszkówce.


Społecznośćszkolna, zaproszeni goście oraz sympatycy szkoły w sobotę, 8 października 2011r., uczestniczyli w wyjątkowej uroczystościJubileuszu 100-lecia poświęcenia pierwszej szkoły w Staszkówce. Uroczystość rozpoczęła msza św. o godzinie 10.00 pod przewodnictwem ks. Infułata Władysława Kostrzewy w intencjinauczycieli, uczniów i pracowników szkoły tych, co odeszli, tych,którzy tworzyli przeszłośći tych, którzy tworzą teraźniejszość. Mszę św. celebrowali; ks. Krzysztof Jarmuła -proboszcz parafii, ks. Zdzisław Lisowski, ks. Tadeusz Michalik,ks.Tomasz Piecuch, ks. dr Stanisław Gąsior i ks. dr Andrzej Turek.Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali uczniowie Zespołu Szkółpod kierunkiem ks. proboszcza Krzysztofa Jarmuły, katechetki p.Agnieszki Korzeń oraz nauczyciela muzyki p. Piotra Burkota. Swoimśpiewem uświetniły ją absolwentki Zespołu Szkół – Ewa Ochwati Mariola Madej, a także orkiestra dęta przy OSP
w Siedliskach,którą dyrygował Robert Motyka. Pięknie udekorowany kościół przywitał licznie zgromadzonych gości oraz społeczność szkolnąi lokalną. Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Stanisław Kogut – Senator RP, Grzegorz Baran – Małopolski Wicekurator Oświaty, Stanisław Szudek –dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, wizytator Kuratorium Oświaty –P. Stanisława Bąk, Michał Gawlik – Komendant Powiatowej Komendy Policji w Gorlicach, Karol Górski – wicestarosta powiatugorlickiego, radni powiatu gorlickiego – Zofia Kamińska, Zygmunt Potok, Bogusław Lenard, Jerzy Wałęga – wójt Gminy Moszczenica, Barbara Warzecha – przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica, radnigminy Moszczenica – Ryszard Barczyk, Stanisław Szczerba, StanisławWitkowski, Jan Gąsior,a także Vincent Urda –dyrektor Zasadnej Szkoły w Kurimie na Słowacji, prof. Janusz Zaucha– wnuk pierwszego kierownika szkoły, Ryszard Szczerba - sołtyssołectwa Staszkówka, dyrektorzy szkółiprzedszkoli, sponsorzy wspierający działania szkoły, przedstawiciele organizacji lokalnych, emerytowani nauczyciele ipracownicy szkoły w tym ci, którzy pełnili funkcje kierownicze –Stanisław Augustyn, Zofia i Lesław Adamczykowie, współpracownicyi sympatycy szkoły.

Po Mszy św. dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przedstawiłazebranym krótką historię Jubilatki, zwracając uwagę na trudnedzieje oświaty i budynku szkolnego w Staszkówce w ciągu stu lat.Pierwszy budynek szkolny w Staszkówce wybudowano na początku XXwieku, dzięki staraniom ówczesnego proboszcza, społecznika, ks. Antoniego Tęczara. Jednak w wyniku działań wojennych prowadzonychw trakcie I wojny światowej, a zwłaszcza Bitwy Gorlickiej budynek został zniszczony. Jego odbudowa i remonty trwały długo, przerwałaje II wojna światowa. Okres powojenny to dalsze remonty szkoły zróżnym skutkiem. Z biegiem czasu stan budynku bardzo siępogarszał. Warunki nauki i pracy były bardzo trudne. Dopiero rozbudowa szkoły i oddanie do użytku nowej częściw 1995r. zmienił diametralnie sytuację staszkowskiej oświaty. Dzięki staraniom samorządu lokalnego Wójta i Rady Gminy Moszczenica,
w tym jubileuszowym roku, szkoła dostała prezent wpostaci kompleksowej termomodernizacji budynku.

Wdalszej części uroczystości zaprezentowali się uczniowie. Swójpiękny występ poświęcili: Patronowi – Janowi Pawłowi II, ,,dużej i małej Ojczyźnie” oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, składając życzenia z okazji zbliżającego się DniaEdukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowali
P. Barbara Jerzakoraz P. Piotr Burkot.

Wkolejnej części głos zabrali goście. Jerzy Wałęga- wójtGminy Moszczenica złożył gratulacje i życzenia jubileuszowe społeczności szkolnej, wręczając Halinie Łaś, dyrektorowi Zespołu Szkółim. Jana Pawła II w Staszkówce szklany wazon z dedykacją upamiętniającą to historyczne wydarzenie. Następnie,
w związku ze zbliżającym się DniemEdukacji Narodowej Wójt złożył życzenia wszystkim nauczycielomi pracownikom administracji i obsługi zarówno czynnym, jak iemerytowanym. Doceniając pracę szkół
i przedszkoli, wręczył ich dyrektorom okolicznościowe nagrody. Następnie głos zabrał Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty. Zwrócił się dozebranych,a w szczególności do uczniówZespołu Szkół gratulując im występów artystycznych. Podziękowałza staraniai trud codziennej szkolnej pracy uczniom

i nauczycielom. Kolejnym przedmówcą był Stanisław Kogut. Dużo uwagi w swoim wystąpieniu poświęcił dzieciom i młodzieży. Zwracając siędonich ze wzruszeniem wspominał postać Jana Pawła II Patrona Zespołu Szkół, dzieląc się osobistymi wspomnieniami ze swojego udziału wspotkaniach z Ojcem Świętym na Błoniach Krakowskich oraz w największej w dziejach świata uroczystości pogrzebowej. TenPatron zobowiązuje -stwierdził Pan Senator. Prof. Janusz Zaucha w swoim wystąpieniu nawiązał do prowadzonych przez siebie badań naukowych na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. Tam stykając się z mieszkańcami zauważył, że każdą ważną uroczystośćupamiętniają posadzeniem drzewa, tak więc, by upamiętnić tenwyjątkowy również i dla niego Jubileusz, przywiózł z Gdyni drzewko, ale z bursztynu, wraz z okolicznościową dedykacją, wręczył dyrektorowi Zespołu Szkół.Wyjątkowymi statuetkamizostali uhonorowani:P. Stanisław Augustyn –kierownik Szkoły Podstawowej Nr 1 w Staszkówcew latach 1966- 73,
P. Lesław Adamczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, następnie Zespołu Szkół w latach 1973 – 2003,
P. Halina Łaś – obecny dyrektor Zespołu Szkół. Statuetki wimieniu OddziałuZNPwMoszczenicy wręczyła
P.Wiesława Rojek – prezes, składając równocześnienajlepsze życzenia dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. W imieniu Oddziału ZNP podziękowała nauczycielom za ich trud
i oddaniew kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Następnie,odbył się przemarsz z orkiestrą dętą oraz pocztem sztandarowym pod budynek Jubilatki. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło odsłonięcie tablicy przez; P. Stanisława Koguta,
P. Grzegorza Barana, P. Jerzego Wałęgę, P.Janusza Zauchę, P. Lesława Adamczyka. Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ks. Infułat Władysław Kostrzewa.

,,Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie sięteraźniejszością” – to słowa Jana Pawła II, które widniejąna tablicy pamiątkowej, ufundowanej w hołdzie Janowi Pawłowi II –Patronowi Zespołu Szkół, w roku Jego beatyfikacji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do krzewienia oświaty na staszkowskiej ziemi. Po ceremonii odsłonięcia i poświęcenia tablicy dyrektor Zespołu Szkół odczytała Akt Fundacyjny Tablicy upamiętniającyJubileusz 100-lecia szkoły. Do grona fundatorów tablicy zostało wpisane 95 osób. Uroczystość zakończył urodzinowy obiad orazwpisy do Księgi Pamiątkowej.

Halina  Łaś


galeria


Zawody  Powiatowe w Bigach  Przełajowych


  W piątek 30.09.2011 na stadionie w Zagórzanach odbyły się zawody powiatowe w biegach przełajowych. Uczestniczyło w nich ponad 600 uczniów zeszkół podstawowych i gimnazjów. Zawodnicy startowali na różnych dystansach:dziewczęta na 800 metrów, chłopcy na 1000 metrów. Naszą szkołę reprezentowała grupa 25 osób z klas od czwartej do trzeciej  gimnazjum. Najlepiej zaprezentował się w kategorii klas szóstych Piotr  Dyl, który zajął pierwsze miejsce i zakwalifikował się na zawody wojewódzkich gdzie zajął  20 miejsce i  jest  to  ogromny  sukces. Na uwagę zasługują też wyniki innych naszych reprezentantów: Natalii Juszyńskiej i Beaty  Wąsowicz w swojej kategorii zajęły czwarte i piąte miejsce, Paweł  Wąsowski - szóste mijsce,Szymon Niewola   siódme mijsce,  Łukasz Skoczeń  czwarte miejsce w kategorii trzecich  klas gimnazjalych. W zawodach brało udział po około 50 - 60 zawodników w każdej kategori, dlatego występ naszych uczniów uważam za bardzo udany.


galeria


Rozpoczęcie nowego roku  szkolnego  2011/2012