Formy  Wsparcia


Warsztaty matematyczno-informatyczne ,,Matematyka Czas na TiK-a”

Zajęcia „Matematyka, czas na TIK-a” są dostępne dla wszystkich uczestników i uczestniczek programu „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica” w Zespole Szkół w Staszkówce. Dzieci mają możliwość odkrywać swoje mocne strony, nabrać poczucia własnej wartości, rozwijać swoje pasje i umiejętności matematyczno – informatyczne. W trakcie zajęć uczniowie zachęcani są do wspólnego działania i wzajemnej pomocy poszukując rozwiązania problemów z którymi mogą spotkać się w sytuacjach pozaszkolnych. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, gry dydaktyczne i zabawy mają im pomóc polubić, poznać i zrozumieć matematykę. Atrakcyjności zajęć dodają sfinansowane z funduszy projektu pomoce, w tym laptopy oraz klocki LEGO.
Realizacja zajęć wspiera proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych.

Iwona Cygnarowicz

Warsztaty z wolontariatu 
 
Głównym celem Warsztatów Wolontariatu jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby  drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw altruistycznych. Uczestnicy zajęć poznają rolę i znaczenie wolontariatu w społeczeństwie, twórczo spędzają wolny czas, poprzez dzielenie się swoimi talentami i zainteresowaniami. Mają możliwość przygotowywania i włączania się w akcje charytatywne dla społeczności szkolnej, lokalnej i międzynarodowej. Promują wartość wolontariatu oraz wspierają działalność Szkolnego Koła Wolontariatu „Przyjazne serca”. Do tej pory udało się nam przeprowadzić wiele ciekawych akcji. Należą do nich: kolędowanie misyjne, zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, „Wyślij pączka do Afryki”, ,,Przyjazna Serca”. Cały czas przeprowadzamy zbiórkę zakrętek plastikowych, przez co pomagamy pensjonariuszom z Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Kingi w Tarnowie, ucząc jednocześnie całą społeczność szkolną zachowań ekologicznych. Wolontariusze wykonują plakaty promujące poszczególne przedsięwzięcia, zakładki do książek. Dzielą się też swoimi talentami przeprowadzając tzw. „Popołudnia z wolontariuszem” wśród dzieci w przedszkolu. Angażując się w takie zadania kształtujemy wiele kompetencji kluczowych, zwłaszcza kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w języku ojczystym. Do realizacji zamierzonych celów wykorzystujemy zakupione materiały plastyczne takie jak: brystole, farby, kolorowe kartki, kleje, nożyczki, kredki pastelowe i ołówkowe, plastelinę itp. Wierzę, że podejmowane działania zaowocują w życiu uczniów, bo jak sami napisali na jednym z plakatów 

POMAGANIE MA MOC. 

Agnieszka Korzeń 

Szkoła dla Rodziców 

Zajęcia Szkoły dla Rodziców pozwalają na wnikliwsze poznanie świata dziecka i jego potrzeb. Umożliwiają zapoznanie się z obszarem komunikacji interpersonalnej, służącej budowaniu przestrzeni większego zrozumienia międzypokoleniowego oraz budowania bliskiej relacji między rodzicem a dzieckiem. Kurs umożliwia ćwiczenie się w aktywnym słuchaniu dziecka, ale także konstruktywnym wyrażaniu własnych potrzeb rodzicielskich. Na spotkaniach omawiane są także takie tematy jak: dyscyplina, wzmacnianie i motywowanie dziecka oraz jego aktywizowanie, rozwój psychiczny dziecka i jego problemy emocjonalne, niepowodzenia szkolne, zagrożenia w sieci czy uzależnienia. Zajęcia dają możliwość przedstawiania przez rodziców własnych doświadczeń i wyrażania swoich refleksji.

Warsztaty plastyczne

Głównym celem zajęć jest:
- rozwijanie kompetencji kluczowej w zakresie ekspresji kulturalnej
- rozwijanie wyobraźni i twórczej postawy dzieci, poprzez rozwijanie kreatywnego myślenia i doskonalenia sprawności manualnej.
- rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych
- kształcenie wrażliwości estetycznej.
Zajęcia odbywają się co tydzień po 4 godziny. Tematyka prac jest dobierana stosownie do przypadających świąt, pór roku oraz zainteresowań dzieci. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych min. rysowanie różnymi kredkami, malowanie różnymi farbami, wydzieranie, lepienie z plasteliny, wycinanie płaskich i przestrzennych form z papieru, konstruowanie z rożnych materiałów, odlewy gipsowe. Na zajęciach uczestnicy i uczestniczki posługują się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi zakupionymi ze środków projektu. Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca powstawaniu więzi w grupie. Uczestniczki i uczestnicy zdobytą wiedzę i umiejętności przenoszą na inne dziedziny nauki, życie codzienne w domu oraz w szkole.  Prace dzieci  są eksponowane na korytarzu szkolnym, przynosząc im satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach oraz motywują do dalszej aktywności.

WARSZTATY „WIEM CO JEM”

Warsztaty „Wiem co jem” prowadzone są w ramach realizacji projektu ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych, dla młodszych i starszych uczniów. Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku polskim na każdych zajęciach, rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych poprzez wykonywanie prostych doświadczeń mających na celu pokazanie różnych procesów zachodzących w życiu codziennym, rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez korzystanie z nowych technologii IT, umiejętność uczenia się poprzez wspólną naukę i zabawę, kompetencji społecznych poprzez rozwijanie umiejętności pracy w grupie, zespole.

Realizację zajęć rozpoczęliśmy, od poznania popularnej przyprawy domowej, jaką jest sól kuchenna. Odbyliśmy wirtualną wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce aby poznać historię tego produktu. Poznaliśmy jej pozytywne i negatywne znaczenie dla zdrowia i życia człowieka oraz próbowaliśmy słonych przekąsek .Na kolejnych zajęciach poznaliśmy wpływ cukru na zdrowie człowieka. Również odbyliśmy wycieczkę wirtualną do cukrowni aby poznać etapy produkcji cukru. Przygotowywaliśmy plakaty dotyczące piramidy zdrowego odżywiania. Mogliśmy tutaj popracować w grupach i wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi. Poznawaliśmy walory odżywcze, a także smakowe, niektórych mniej znanych warzyw i owoców oraz ich nazewnictwo w języku łacińskim. Wykonywaliśmy także doświadczenia z białkami i drożdżami, czyli pospolitymi grzybami stosowanymi w naszej kuchni. Mówiliśmy, także o grzybach jadalnych i trujących, które możemy spotkać w naszych polskich lasach. Poznaliśmy także tajemnice ludzkiego ciała – poznając szkielet człowieka, czyli najważniejsze elementy stanowiące rusztowanie naszego organizmu oraz budowę serca, płuc, wątroby i innych narządów wewnętrznych. Jako pomoc posłużył nam szkielet człowieka zakupiony w ramach projektu.

Niestety pandemia co jakiś czas utrudnia nam regularne prowadzenie zajęć, ale myślę, że uda nam się jeszcze zrealizować kilka ciekawych tematów związanych ze zdrowym odżywianiem. 

Wsparcie terapeutyczne - logopeda

Zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej prowadzone są w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej z zaburzeniami mowy, które powodują problemy komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia odbywają się zgodnie z miesięcznym harmonogramem zajęć i systematycznie są dokumentowane.
Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej poprzez usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (naśladowanie przed lustrem ruchów warg, policzków i języka logopedy; odwzorowanie z ilustracji układów artykulacyjnych). Podczas zajęć dzieci doskonalą umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy (puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki, piłeczki, piórka, przenoszenie papierowych przedmiotów za pomocą słomki, dmuchanie na płomień świeczki itp.). Na zajęciach terapii logopedycznej prowadzone są także ćwiczenia ortofoniczne oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. Praca korekcyjna obejmuje wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Wykonywane są ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie i wzbogacające słownik (słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie; nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów, części ciała; opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych). Często prowadzone są rozmowy z rodzicami, aby uświadomić, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, ale i także w domu, podczas codziennych ćwiczeń. Należy pamiętać, że tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce, terapia przynosi rezultaty. Wskazana jest kontynuacja i systematyczna praca w domu w celu podtrzymywania efektów wypracowanych na zajęciach.

Warsztaty Fizyka Wokół Nas

,,Fizyka wokół nas’’ to zajęcia realizowane w ramach projektu ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica” przy Zespole Szkół w Staszkówce. W ramach zajęć uczniowie ,,stają się” badaczami i ,,odkrywcami” zjawisk fizycznych, praw i zasad rządzących w najbliższym ich otoczeniu. Grupa spotykając się na zajęciach uczy się planować i przeprowadzać obserwacje. Uczniowie wykonują doświadczenia zgodnie z instrukcją oraz wyciągają wnioski z prowadzonych eksperymentów. Podczas zabawy w ,,badaczy’’ mają okazję przekonać się, że otaczający świat kryje wiele tajemnic i zagadek, które sami mogą rozwiązać. Ważnym elementem zajęć jest zachęcenie uczniów do zadawania pytań; dlaczego? jak? po co? Dzięki temu dociekają istoty obserwowanych przez nich procesów i odkrywają prawa rządzące naturą. Podczas ostatnich zajęć uczniowie mieli możliwość odkrywać tajemnice świata dźwięków i światła. Grupa wykonywała instrumenty muzyczne takie jak; ksylofon, harmonijka, organy i badała od czego zależy dźwięk, który powstaje. Następnie badali tajemnice światła – poznając podstawowe prawa optyki; odbicie i załamanie światła, najpierw poprzez zabawę wykonując np. kamerę Obscura, a później wcielili się w role naukowców i przy użyciu profesjonalnych przyrządów: tarczy Kolbego i ławy optycznej.
Danuta Belczyk