18-22.05 Dla ucznia


Świetlica

Klasy I -III

Klasa I Wiesława Rojek

Klasa II Bożena Wąsowicz

Klasa III Maria Fryczek

Szkoła Podstawowa IV - VIII

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII