SAMORZĄD UCZNIOWSKIZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Karolina  Madej  – przewodnicząca
Zuzanna Hadalska – wiceprzewodniczące
Marta Wiejaczka  – członek
Oliwia Szczerba - członek