Rok Szkolny 2013/2014


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów i wychowanków Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce odbędzie się
01września 2014 r. -poniedziałek

8.00–msza św. w kościele parfialnym

9.00– spokanie z uczniami Szkoły Podstawowej na sali gimanstycznej

9.00- spotkanie z dziećmi w przedszkolu

10.00 – spotkanie z gimnajalistami nasali gimnastycznej

Zapraszam wychowanków, uczniów oraz rodziców.Halina Łaś
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce


OGŁASZAMY
SZKOLNY KONKURS NA
RECENZJĘ WAKACYJNEJ KSIĄŻKI

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I – III gimnazjum.

Aby wziąć w nim udział, należy napisać recenzję, czyli swoje uwagi dowolnej przeczytanej książki podczas wakacji.
Konkurs zostanie przeprowadzony we wrześniu w roku szk. 2014/15.

Organizatorem konkursu jest Pan Bogusław Lenard, radny powiatu gorlickiego. 

Pobierz pliki


„ Wyprawka szkolna 2014/2015”

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 298/VI/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”

Informujemy, że :

1.Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w terminie do 05 września 2014r.

2. Wnioski można pobrać poniżej oraz w sekretariacie szkoły.


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko- nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Staszkówce
- w ramach realizacji projektu "Raz dwa trzy- do przedszkola idziesz Ty!" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Podzdziałanie 9.1.1 POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz pliki


Szkolny Zestaw Podręczników dla Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
na rok szkolny 2014/2015.

Szkolny Zestaw Podręczników dla Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce na rok szkolny 2014/2015.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Nadszedł wreszcie najbardziej wyczekiwany przez uczniów dzień - 27 czerwca – koniec roku szkolnego, a zarazem okres zabawy, wypoczynku, ładowania baterii
– jednym słowem WAKACJE! Na ten dzień uczniowie czekali 187 dni. W  nagrodę za wytrwałość mają 65 dni laby.

Jak co roku, dzień ten rozpoczęliśmy o godz. 8.00 mszą świętą w kościele parafialnym  w Staszkówce. Zebrana w świątyni młodzież wysłuchała słów księdza Krzysztofa Jarmuły. Po nabożeństwie uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły. Wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Po wyprowadzeniu
pocztu głos zabrała pani dyrektor – Halina Łaś. Podsumowała pracę szkoły, mówiła o sukcesach edukacyjnych.
O osiągnięciach sportowych zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym mówił p. Michał Bąk, a o czytelnictwie p. Bożena Kozioł. Następnie p. dyrektor podziękowała uczniom  i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny; życzyła zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji.

Swoje pięć minut mieli też szóstoklasiści, którzy przedstawili program artystyczny, podziękowali nauczycielom, żegnając się w ten sposób ze szkołą podstawową. Wprawdzie nie idą daleko, bo tylko na pierwsze piętro, ale kończą pewien etap w swoim życiu i rozpoczynają nowy. Życzymy im
wielu sukcesów.

Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych,
by we własnym gronie podsumować mijający rok. Wychowawcy wręczyli też w salach świadectwa.

Liczne nagrody za: wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia wręczono uczniom dzień wcześniej na apelu, podczas którego przewodniczący poszczególnych klas dokonali podsumowania całorocznej pracy.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom udanych wakacji!  Do zobaczenia we wrześniu!


Bożena Kozioł

Nagrody dla najlepszych czytelników

Dzień 27 czerwca dla niektórych uczniów był podwójnie wyjątkowym dniem: po pierwsze koniec roku szkolnego , po drugie w tym dniu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród laureatom oraz uczestnikom konkursów czytelniczych.

Na początku czerwca w naszej szkole zostały przeprowadzone 3 konkursy czytelnicze. Dwa z nich zostały przygotowane przez Pana Bogusława Lenarda, radnego powiatu gorlickiego. Pan B. Lenard opracował regulamin, przygotował test z pytaniami, a po przeprowadzeniu konkursów poprawił prace.

1. Alfred Szklarski – inspirator marzeń – skierowany był do uczniów kl. V-VI Szkoły Podstawowej wStaszkówce. W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Wszyscy uczestnicy konkursu zgodnie  z regulaminem otrzymali nagrody książkowe, natomiast dodatkowo dla trzech najlepszych uczennic  z kl. VI: Natalii Dyl, Anny Łaś i Justyny Ropczyńskiej organizator ufundował plecaki.

2. Patriotyzm i inne wartości w trylogii Henryka Sienkiewicza - skierowany był do uczniów  z Gimnazjum w Staszkówce i Moszczenicy. Wzięło w nim udział jedynie 6 uczniów ( pięcioro z naszej szkoły). Nie został spełniony warunek rozegrania etapu gminnego. Wszyscy uczestnicy konkursu zgodnie z regulaminem otrzymali nagrody książkowe. Nagrody w naszej szkole otrzymali: Jakub Bochenek ucz. Kl. I (17p/30,) Angelika Rusin ucz. Kl. II (16p), Małgorzata Ziewińska kl. III (16p), Małgorzata Czochór (11p), Anna Rożeń ((10p).

Trzeci konkurs pt. Piękne są legendy krakowskie został przygotowany i przeprowadzony przez p. Bożenę Kozioł – bibliotekarkę i polonistkę szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z kl. II – IV szkoły podstawowej. I miejsce zajęła Weronika Gąsior z kl. IV , II m. – Kacper Gąsior z kl. II, III m. – Jolanta Gąsior z kl. IV. Prace oceniała komisja w składzie p. Bożena Kozioł i p. Iwona Cygnarowicz. Konkurs ten też nie należał do łatwych.

Fundatorem wszystkich nagród był p. Bogusław Lenard, który przyjął nasze zaproszenie i razem z nami
świętował zakończenie roku oraz wręcz nagrody zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursów. Wręczając nagrody, p. Lenard gratulował wszystkim uczestnikom konkursów, zwłaszcza uczniom kl. VI i był pełen podziwu dla ich zaangażowania i wysokiego przygotowania, biorąc pod uwagę, że konkurs był trudny.

P. B. Lenard na koniec pogratulował pani dyrektor H. Łaś zdolnych i ambitnych uczniów. Podkreślił, że dużą rolę w rozwijaniu zamiłowania do książek odgrywają nauczyciel tej szkoły.

Dziękujemy bardzo P. Bogusławowi Lenardowi za cenne nagrody, a przede wszystkim za propagowanie
czytelnictwa oraz za rozbudzanie zainteresowań literackich wśród dzieci
i młodzieży, oraz za dotychczasową współpracę.
Bożena Kozioł

PLANETARIUM - multimedialna podróż po Wszechświecie

24 czerwca 2014 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia
w multimedialnej podróży po Wszechświecie. Naszą szkołę odwiedziło Planetarium, które zaprosiło nas na pokład statku kosmicznego EduLAB VOYAGER wyposażonego w ultranowoczesny sprzęt multimedialny. Przeżyliśmy emocjonujący lot do granic Wszechświata, zwiedzaliśmy powierzchnie planet i księżyców, zobaczyliśmy najciekawsze obiekty i zjawiska kosmiczne oraz komputerowe efekty specjalne.

Iwona Cygnarowicz

Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów Gimnazjum

W dn. 9 czerwca 2014 r. w naszej szkole odbył się I etap Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów kl. I – III Gimnazjum.. Przystąpiło do niego 11 uczniów naszej szkoły, którzy na specjalnie opracowanej platformie internetowej rozwiązywali test. Do finału konkursu zakwalifikowali się; z kl. I: Dominika Szczerba, Joanna Ziewińska, z kl. II: Paweł Jamrozy, Patrycja Tabiś, z kl. III: Gabriel Madej, Małgorzata Ziewińska.Finał konkursu odbył się 12 czerwca 2014 r w Moszczenicy. Nasza uczennica Małgorzata Ziewińska zdobyła tytuł wicemistrza w kategori klas III Gimnazjum. Gratulujemy zwycięzcom konkursu.
Iwona Cygnarowicz

IV Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II w Staszkówce

,,Niech nasza droga będzie wspólna”- takie hasło przyświecało IV Małopolskim Dniom Św. Jana Pawła II, które odbyły się w dniach 13-15 czerwca 2014 r. w Staszkówce. Organizatorem uroczystości był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, który do włączenia się w tegoroczne obchody zaprosił również Gminę Moszczenica.

Trzydniowe obchody zostały zorganizowane w Staszkówce w ogrodach wokół plebani wspólnie przez Samorząd Gminy Moszczenica, Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, Parafię pw. św. Wojciecha
w Staszkówce oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce. Program obchodów był bogaty i różnorodny.

W piątek 13 czerwca 2014 r. – dzień koloru żółtego. W Zespole Szkół obchody rozpoczęły się na kompleksie sportowym ,,Orlik” międzyszkolnymi turniejami piłki nożnej chłopców w kategorii; szkoła podstawowa
i gimnazjum. Rywalizowały ze sobą drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łużnej, Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół w Staszkówce, z Gimnazjum w Moszczenicy, z Gimnazjum z Jelnej oraz z Gimnazjum
w Zespole Szkół w Staszkówce. Równolegle w sali gimnastycznej odbyły się międzyklasowe konkursy wiedzy o Janie Pawle II, które przygotowała i poprowadziła p. Bożena Kozioł. Trzyosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne zespoły klasowe w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum, odpowiadając na pytania konkursowe, wykazały się obszerną wiedzą na temat życia i pontyfikatu Patrona szkoły. Wygrali najlepsi. Ponadto w Filii Biblioteki OKiB uczniowie wraz z nauczycielami oglądali wystawę publikacji i czasopism poświęconych św. Janowi Pawłowi II. Na wystawie zgromadzono wiele oryginalnych i ciekawych pozycji, które przywoływały na nowo osobę Jana Pawła II, szczególnie podczas pielgrzymek do Polski.

W sobotę 14 czerwca 2014 r. obchody rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Staszkówce, którą odprawiał ks. Grzegorz Brach – absolwent naszego gimnazjum. Kierując do zebranych Słowo Boże, nawiązał do tego, jak ważne miejsce w nauce św. Jana Pawła II zajmowali ,,młodzi przyjaciele”. Kolejnym punktem sobotnich uroczystości było śpiewanie pieśni oazowych przy ognisku na placu szkolnym. Śpiewom towarzyszył chór szkolny pod batutą p. Piotra Burkota. Na koniec dnia o zmierzchu, uczestnicy spotkania podziwiali brawurowy występ tancerzy ognia Teatru GCK ERGO GORLICE.

Niedzielny piknik rodzinny, mimo zmiennej pogody, rozpoczął montaż słowno-muzyczny ,,Miłość jest najważniejsza” w wykonaniu uczniów pod kierunkiem p. Barbary Jerzak i p. Piotra Burkota. Następnie widzów bawiły przedszkolaki ze swoim programem artystycznym przygotowanym przy pomocy p. Małgorzaty Gucwy i rodziców. Kolejno swoje występy Patronowi dedykowali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, przygotowane pod kierunkiem p. Wiesławy Rojek, p. Marii Fryczek i p. Elżbiety Gąsior. Szkolne występy zakończył chór, prezentując swój dorobek. W oczekiwaniu na wstęp zespołu GENEZARET przeprowadzony został rodzinny konkurs wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Pytania opracowała p. Agnieszka Korzeń. W skład jury weszli: p. Anna Gryboś – nauczycielka Zespołu Szkół, ks. Grzegorz Brach oraz p. Lucjan Rowiński reprezentujący Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Rywalizacja była zaciekła i zakończyła się dogrywką. Należy wspomnieć, iż równolegle z występami uczniów odbył się konkurs plastyczny ,,Portret mojego Papieża”, który poprowadziła p. Lucyna Szczerba. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Instytut. Następnie scenę opanowali klerycy zespołu GENEZARET, rozgrzewając widownię. Energetyzującymi utworami pokazali, że nie tylko modlitwą można chwalić Boga, a widownia odwdzięczała się gromkimi brawami. Kolejno na scenie pojawili się członkowie kabaretu ,,TRUTEŃ”, bawiąc zebranych góralskimi gawędami i dowcipami. Obchody zakończyła zabawa taneczna, do której przygrywał szkolny zespół wokalno-instrumentalny ,,JOKER”. Mimo przejmującego, jak na te porę roku chłodu, wszyscy świetnie się bawili. W oczekiwaniu na kolejne punkty programu uczestnicy pikniku mogli skosztować kremówek ,,papieskich”, przygotowanych przez Radę Rodziców oraz pysznych ciast Koła Gospodyń Wiejskich. Dzieci bawiło Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

Włączenie się Zespołu Szkół w obchody IV Małopolskich Dni Św. Jana Pawła II było pięknym zwieńczeniem tegorocznych prac wokół Patrona. Dlatego wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację bogatego programu należą się słowa podziękowania i uznania. Szczególne słowa podziękowania należą się Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, p. Jerzemu Wałędze, wójtowi Gminy Moszczenica, a także p. Danucie Luboch, dyrektorowi Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy wraz
z pracownikami, ks. Krzysztofowi Jarmule, proboszczowi parafii Staszkówka, Kole Gospodyń Wiejskich
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce oraz Radzie Rodziców, uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce.

Halina Łaś
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce.

„TIME TO SAY GOODBYE” YOUNGSTER’OWCY

Dobiegła końca realizacja zajęćprowadzonych w ramach programu Youngster w roku szkolnym 2013/2014.Przypomnijmy, iż trzygodzinne cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego,realizowane
w ramach tego projektu, są prowadzone w naszej szkole od rokuszkolnego 2011/2012. Do tej poryprowadzili je pani Małgorzata Dranka, pani Joanna Puścizna oraz pani AnnaGryboś.

Program Youngster jestwspółfinansowany przez Europejską Fundację Rozwoju Wsi Polskiej. Coroczniechętni uczniowie klas trzecich gimnazjum biorą udział w dodatkowych zajęciach zjęzyka angielskiego w wymiarze 90 godz. rocznie. Zajęcia te stanowiąuzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w gimnazjumw ramach obowiązującej podstawy programowej. Uczniowie otrzymują bezpłatniekomplet podręczników wydawnictwa Macmillan i innych pomocy dydaktycznych.

W tym roku szkolnym w zajęciachwzięło udział 16 osób. Zajęcia tezdecydowanie różniły się od zwykłych lekcji szkolnych bowiem nie zadawano na nichzadań domowych, a także nie przeprowadzano testów
i kartkówek. Zamiast tegouczniowie grali w gry dydaktyczne, oglądali filmy w angielskiej wersjijęzykowej, spotykali się z native speakerami oraz pracowali metodami aktywnymi,w tym przy wykorzystaniu multimediów. W efekcie prawie wszyscy uczniowieuzyskali wysokie wyniki na teście podsumowującym całoroczną pracę, a dwóchuczniów z najwyższym postępem już niebawem otrzyma nagrody rzeczowe ufundowaneprzez Europejską Fundację Rozwoju Wsi Polskiej.

Kolejna edycja programu już wprzyszłym roku szkolnym. Rekrutacja została zakończona. W przyszłym roku nazajęcia zgłosiła się jeszcze większa liczba osób. Miło nam, że zajęcia te mimoiż dodatkowe, to jednak cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

Anna Gryboś

KONKURS PROFILAKTYCZNY „ZDROWIU-TAK, UZALEŻENIENIOM - NIE”

07 czerwca został zorganizowany w naszej szkole konkurs profilaktyczny, którego celem była popularyzacja zdrowego trybu życia, a także sprawdzenie wiedzy uczniów na temat uzależnień.; Uczniowie klas gimnazjalnych rywalizowali w trzyosobowych drużynach, odpowiadając na te same pytania. Sama wiedza jednak nie wystarczyła. Do zwycięstwa potrzebna była także odrobina szczęścia, gdyż po udzieleniu poprawnej odpowiedzi reprezentaci drużyn rzucali kostką i przesuwali pionki po olbrzymiej planszy. Jako pierwsza linię mety przekroczyła druzyna z klasy I Gimnazjum w składzie: Joanna Czochór, Jakub Bochenek i Paweł Wąsowski. Miejsce II zajęli uczniowie klasy II (Szymon Bochenek, Patrycja Tabiś, Aleksandra Urbanowicz) i klasy III (Gabriel Madej, Adriana Szczerba, Ewelina Mroczka). Gratulujemy zwycięzcom konkursu. 
Anna Gryboś

SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

W dniu 11 czerwca 2014 pięć uczennic naszej szkoły uczestniczyło w XI Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Kobylance. W tym roku wzięło w nim udział aż 12 szkół z terenu Powiatu gorlickiego. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalno-językowe w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowały: Justyna Głąb – klasa IV, Anna Łaś – klasa VI, Aleksandra Urbanowicz
i Patrycja Tabiś z klasy II Gimnazjum oraz Justyna Łaś z klasy III Gimnazjum. Poziom uczestników konkursu był bardzo wysoki, a członkowie jury mieli niezwykle trudne zadanie przyznając nagrody dla najlepszych. Cieszymy się, iż wśród wyróżnionych znalazła się nasza uczennica Anna Łaś z klasy VI, a wśród nagrodzonych w kategorii gimnazjum II miejsce otrzymała Justyna Łaś z klasy III, za wykonanie piosenki Celine Dion „My heart will go on.” Gratulujemy wspaniałego sukcesu.
Anna Gryboś

WSPOMNIEŃ CZAR – I SPOTKANIE ABSOLWENTÓW ZS W STASZKÓWCE

Z inicjatywy pani Ewy Popieli, nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy klasy III Gimnazjum po raz pierwszy odbyło się w naszej szkole spotkanie absolwentów ZS w Staszkówce. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 12 osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością w dniu 13 czerwca 2014 roku. Mimo wielu obowiązków w życiu prywatnym i zawodowym postanowili poświęcić swój czas i podzielić się z nami wspomnieniami z lat szkolnych oraz opowiedzieć nam o swoich losach po opuszczeniu murów naszej szkoły. Wśród nich byli ks. Grzegorz Brach, Dawid Potok, Katarzyna Konarska, Natalia Szczerba, Dominika Waz, Joanna Szczerba, Anna Augustyn, Karolina (Nosal) Koryga, Joanna Knapik, Iwona Cygnarowicz, Sabina Łaś, Weronika Szczerba. Spotkanie rozpoczęły Justyna Łaś i Adriana Szczerba witając wszystkich zebranych na sali gimnastycznej. Po nich przybyłych gości przywitała także pani dyrektor mgr Halina Łaś. Następnie uczennica Ewelina Mroczka zaprezentowała przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, przedstawiającą sukcesy naszych uczniów w bieżącym roku szkolnym. W kolejnej części spotkania wszyscy absolwenci zostali zaproszeni do krótkiej zabawy w niedokończone zdania. Przywoływane przez nich wspomnienia wywoływały śmiech, a także momentami wzbudzały refleksję. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kroniki szkolne i albumy zdjęć. Wszyscy jednogłośnie uznali, iż tego typu spotkania powinny być organizowane ponownie w przyszłości, gdyż pozwalają na integrację absolwentów i miłe spotkanie po latach. 

Anna Gryboś

Akademia z  okazji  DNIA MATKI

Dnia 23 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji DNIA MATKI. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Uczniowie naszej szkoły swoją pamięć, miłość, szacunek i wdzięczność swoim Mamom wyrazili wierszem, piosenką i melodią. Na zakończenie zaśpiewali tradycyjne Sto lat, a Karolina Pyzik wykonała dla wszystkich Mam koncert skrzypcowy D-dur Ferdynanda Küchlera.

Kochana Mamo; 
Dziękuję Ci za wszystko, 
Za to, że mnie urodziłaś 
Dziękuję, że mi przebaczałaś 
wszystkie moje wybryki, 
Dziękuję Ci za przekonanie, że 
najcenniejszym skarbem jest własne dziecko. 
Mamo -Ty mnie życia uczyłaś 
Jesteś zawsze przy mnie gdy Cię potrzebuję . 
Wszystko co miałaś mi poświęciłaś, 
Nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej 
Więc Ci dzisiaj daję me serce w podzięce.

opracowała: p.Bożena Kozioł


3 maj

Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili akademią, podczas której przypomnieli wszystkim okoliczności powstania konstytucji, recytowali wiersze i śpiewali pieśni przygotowane specjalnie na tę uroczystość. Cała akademia była niezwykłą lekcją historii. 
opracowała: p.Bożena  Kozioł

Gimnazjaliści w stolicy!

W dniach 14 i 15 maja uczniowie klasy II i III Gimnazjum wraz z wychowawcami panią Ewą Popielą i Anną Gryboś udali się na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od pobytu na Lotnisku Chopina. Zobaczyliśmy jak wygląda hala odlotów ze stanowiskami odprawy bagażowo-paszportowej, a także podziwialiśmy odloty i przyloty samolotów. Po ekscytującej wizycie w porcie lotniczym udaliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki, znajdującego się w centrum miasta na Placu Defilad. Wieżowiec ten został wzniesiony „jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego,” a pomysłodawcą jego budowy był Józef Stalin. PKiN jest najwyższym budynkiem w Polsce gdyż ma 44 piętra. Na 30. piętrze, na wysokości 114 m, znajduje się taras widokowy i to właśnie tam udaliśmy się, aby podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę miasta. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownica Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu w skrócie zapoznała nas z historią i współczesnością polskiego parlamentaryzmu. Następnie zwiedziliśmy galerię Sali Posiedzeń Sejmu, hall główny z makietą kompleksu budynków sejmowych, tablicą upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicą upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, oraz gablotą z laskami marszałkowskimi, Salę Kolumnową, a także Korytarz Marszałkowski.Przez chwilę poczuliśmy się jak prawdziwi posłowie i posłanki. Z budynku Sejmu udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik. Jest to największe centrum nauki w Polsce i jedno z większych w Europie Środkowo-Wchodniej. Pomimo iż zwiedzaliśmy to niezwykłe centrum ponad półtorej godziny, czuliśmy mały niedosyt. Zachwyciło ono wszystkich. Następnie udaliśmy się do ogrodu, który znajdował się na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Widoków, które tam zobaczyliśmy po prostu nie da się opisać. Po pełnym emocji dniu, udaliśmy się na nocleg do Niepokalanowa. Po nocy spędzonej w Niepokalanowie w Domu Pielgrzyma oraz po śniadaniu udaliśmy się do Kościoła Niepokalanej Maryi, w którym mieliśmy przyjemność obejrzeć panoramę Niepokalanowa pokazaną przez Ojca zakonnika. Z Niepokalanowa wyruszyliśmy ok. godz, 10.00. Już po godzinie dotarliśmy do Warszawy. Po przyjeździe ruszyliśmy z zapałem do zwiedzania Starego Miasta. Na początku udaliśmy się do Katedry Św.Jana, a później podziwialiśmy Kolumnę Zygmunta. Mieliśmy 20 min. przerwy na odpoczynek i zrobienie pamiątkowych zdjęć po czym ruszyliśmy, aby zwiedzać Zamek Królewski. Każdy był pod wielkim wrażeniem widząc jak żyli królowie w tamtych czasach. Po zwiedzeniu Zamku, udaliśmy się na godzinny odpoczynek spędzając go na ławeczkach, jedząc lody, kupując pamiątki oraz podziwiając Stare Miasto. Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie najważniejszych miejsc Warszawy takich jak Łazienki, Stara Pomarańczarnia, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski i Kościół Św. Krzyża, po których oprowadzała nas pani przewodnik. Po długim marszu nareszcie mogliśmy wsiąść do autokaru, lecz pomimo zmęczenia każdy był pełen podziwu, że nasza stolica jest bardzo pięknym miastem i ma wiele cennych miejsc. Ok. godz. 18.00 pojechaliśmy zwiedzać Cmentarz Powązkowski. Widzieliśmy pomniki wielu sławnych ludzi, a także ofiar katastrofy Smoleńskiej i dzielnych druhów ze znanej nam lektury 'Kamienie na Szaniec': Jana Bytnara (Rudego), Aleksego Dawidowskiego (Alka) i Tadeusza Zawadzkiego (Zośkę). Gdy już zwiedziliśmy Cmentarz Powązkowski ruszyliśmy w stronę Radomia gdzie mieliśmy mieć obiado-kolację. W autokarze była miła atmosfera choć każdemu było żal opuszczać Warszawę. O godz. 21.00 dojechaliśmy do Karczmy znajdującej się w Radomiu. Zjedliśmy tam obfity i przepyszny obiad. Ok. godz. 22.00 wyjechaliśmy w stronę Staszkówki, każdy był zmęczony i w autokarze szybko zapanowała cisza. ok. godziny 02.00 dojechaliśmy do Staszkówki. Na parkingu czekali na nas stęsknieni rodzice. Po tej wycieczce zostanie nam dużo w pamięci, ale przede wszystkim to, że zwiedziliśmy naszą piękną stolicę !

opracowały: p. Anna Gryboś, Aleksandra Urbanowicz, Klaudia  Szczerba

JESTEŚMY SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW!!!!!!!!!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół im. Jana Pawła II
 w Staszkówce dołączył do ogólnopolskiego grona szkół, które otrzymały zaszczytny tytuł ,,Szkoła Odkrywców Talentów”. Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymany tytuł, a tym samym wyróżnienie, jest ukoronowaniem wieloletniej pracy uczniów i nauczycieli. Wspieramy tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje
i zainteresowania poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, realizację ciekawych projektów oraz udział
w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.
Aby uzyskać tytuł ,,Szkoła Odkrywców Talentów” należało zarejestrować Zespół Szkół na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, a następnie udokumentować, że nauczyciele odkrywają i rozwijają talenty
i zainteresowania dzieci i młodzieży w co najmniej trzech dziedzinach, w których ich podopieczni osiągają znaczące sukcesy. Opisaliśmy pracę i osiągnięcia uczniów w czterech dziedzinach. Należy zauważyć, że jest ich znacznie więcej, ale zasady Regulaminu nie pozwoliły na prezentacje wszystkich. Dzięki akceptacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji naszego wniosku, znaleźliśmy się na ogólnopolskiej MAPIE SZKÓŁ Odkrywców Talentów jako piąta szkoła w powiecie gorlickim. Na stronie internetowej www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty można zapoznać się z naszymi talentami /klikamy na województwo małopolskie, następnie powiat gorlicki, szkołę oraz na zakładkę ,,pokaż szczegóły”/.
W dniu 16 maja 2014r. na uroczystym apelu, całej społeczności szkolnej została zaprezentowana pamiątkowa tablica oraz odczytano treść Certyfikatu, potwierdzającego włączenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce do grona Szkół Odkrywców Talentów. Przy tej wyjątkowej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pochwalili się zebranym swoimi sukcesami uzyskanymi w tym roku szkolnym
w różnych dziedzinach. Były dyplomy, puchary i medale. 
Jesteśmy dumni, że zarówno do Szkoły Podstawowej jak i do Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce uczęszczają uczniowie, którzy z pomocą nauczycieli rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Cieszymy się, że nasze starania i zostały docenione, a uzyskany tytuł będzie wszystkich mobilizował do dalszej pracy nad rozwijaniem swoich talentów. 
Tablica, jako znak rozpoznawczy wyróżnionych szkół, jest zamieszczona przy wejściu do budynku szkoły.

W HOŁDZIE PATRONOWI JANOWI PAWŁOWI II

(…) ,,Wypłynął swą barką do portu na ziemi 
Ale żyje w niebie 
Wszyscy o tym wiemy. 
Króluj nam Karolu wraz z Panem na niebie 
Ty święty za życia
 Teraz święty w niebie.” (…)

Przed uroczysta mszą kanonizacyjną, która miała odbyć się na Placu św. Piotra w Rzymie my, społeczność Zespołu Szkół wraz z mieszkańcami Staszkówki spotkaliśmy się w naszym kościele parafialnym, by wysłuchać montażu słowno-muzycznego poświęconego Patronowi Szkoły janowi Pawłowi II. wspólne spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Zespołu Szkół przez poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Piotrek Zarzycki, asysta: Asia Łaś i Ewelina Mroczka. Następnie uroczyście odśpiewany został hymn szkoły. Część artystyczna poprowadzili uczniowie klasy III Gimnazjum Małgosia Ziewińska i Daniel Nosal. Dzięki pięknym recytacjom i śpiewom uczniowie przypomnieli nie tylko życiorys Największego z Polaków ale także wskazali Jego niełatwą drogę do świętości. Przewijające się na ekranie slajdy przywołały wzruszające wspomnienia z pobytu na ziemi, kiedy mówił do nas o wolności i solidarności, o miłości do drugiego człowieka bez względu na to kim jest i co posiada (..) ,,człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego (…)”. Ważne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II zajmowały dzieci i młodzież. Do nich się często zwracał, a i one darzyły Go szczególna uwagą. Również i dla naszych uczniów jest On kimś wyjątkowym. Dlatego dołożyli wszelkich starań, by jak najlepiej się przygotować do tak historycznego dnia. Napisały do swojego Patrona osobiste listy ,,Listy sercem pisane”, które zebrane w księgę zostały złożone podczas mszy św. jako dar ołtarza. Jesteśmy dumni, że mamy tak wyjątkowego Patrona. W ciągu prawie 11 lat wspólnej drogi z Janem Pawłem II, przeżyliśmy wiele niezapomnianych chwil, które zawsze nas ubogacały i wzmacniały. Mamy nadzieję, że Jan Paweł II już jako ŚWIĘTY będzie w dalszym ciągu opiekował się społecznością szkolną w Staszkówce. 

,,Już pływam” 2014 

Dzięki współpracy Gminy Moszczenica z Urzędem Marszałkowskim od 03 marca do 30 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Staszkówce realizowany jest projekt ,,Już pływam” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży”. 
Dwunastu uczniów z klasy drugiej i czwartej raz w tygodniu uczy się pływać na Pływali ,,FALA” w Gorlicach. Zaplanowano 20 godzin zajęć nauki pływania. Prowadzi je mgr Michał Bąk, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Staszkówce, posiadający jednocześnie uprawnienia instruktora pływania. Podczas zajęć uczniowie uczą się kontaktu z wodą i poznają podstawowe umiejętności pływackie. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz ich rodziców. Chętnie i aktywnie w nich uczestniczą, pokonując pierwsze trudności na basenie. 
Koszty realizacji projektu podzielono pomiędzy Województwo Małopolskie, rodziców uczniów oraz szkołę. Dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynosi 1 310 zł, natomiast wkład rodziców i szkoły to 2 751 zł. 

Halina Łaś 
dyrektor Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce 

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

W lutym 2014 r. w naszej szkole, odbył się w ramach działalności SKLOP szkolny konkurs ekologiczny „I TY CHRONISZ SWOJE ŚRODOWISKO”. W konkursie licznie wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru. Rywalizacja między uczniami była bardzo duża i trzeba było zrobić dogrywkę, aby wyłonić zwycięzców. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Miejsce
1. Bartosz Bochenek VI I
2. Aleksandra Gąsior V II
3. Wiktoria Łaś VI III

Gimnazjum

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Miejsce
1. Małgorzata Ziewińska III I
2. Szymon Bochenek II II
3. Patrycja Tabiś II III
W kwietniu 2014 roku obchodziliśmy Dzień Ziemi. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi były słowa patrona naszej szkoły Jana Pawła II: „... nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych (...). Wydaje mi się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi” .
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas IV – VI SP posprzątali okolice szkoły, a także wzięli udział w okolicznościowym apelu. Przedstawienia ekologiczne zostały przygotowane przez przedszkolaków – grupę starszą pod opieką pani Małgorzaty Gucwy oraz przez uczniów klasy VI pod opieką nauczycielki przyrody.


                                                                                                                        Opracowała:
                                                                                                                              Monika Magiera


V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły
i o Janie Pawle II 
w Toruniu

W dniach od 4- 5 kwietnia 2014 roku odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II w Toruniu. Konkurs skierowany był do uczniów ze Szkół im. Jana Pawła II. Uczestnicy prezentowali po dwa utwory autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.
Z naszej szkoły do finału zakwalifikowały się dwie uczennice: Anna Podwika z klasy pierwszej, oraz Kinga Szczerba z klasy szóstej. Anna Podwika zdobyła wyróżnienie w kategorii klas I- III. To wielki sukces naszej uczennicy, ponieważ była ona najmłodszym uczestnikiem konkursu. 

Dodatkową atrakcją pobytu w Toruniu było zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem. Nie zabrakło również smacznych, toruńskich pierników. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody oraz drobne upominki. 

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Moszczenica Jerzemu Wałęga oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce Halinie Łaś za umożliwienie wyjazdu dzieciom i opiekunom na konkurs. 

Opracowała Wiesława Rojek

UKS Staszkówka Jelna zagra na stadionie narodowym !!!

Fantastyczny sukces stał się udziałem piłkarek z klubu UKS Staszkówka Jelna, które zwyciężyły w finale wojewódzkim turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” (Mistrzostwa Polski do lat 12). Zawody finałowe tego największego turnieju piłkarskiego w Polsce dla dzieci zostały rozegrane w Krakowie na obiektach Com Com Zone. Do rywalizacji w finałach wojewódzkich przystąpili mistrzowie poszczególnych powiatów wyłonieni w drodze eliminacji. W fazie grupowej piłkarki z Staszkówki i Jelnej pokonały Alwernię 3 – 0 oraz Leśnicę 4 – 0. Pojedynek ćwierćfinałowy z zespołem Zasań był przedwczesnym finałem turnieju, gdyż spotkały się drużyny, które były uznawane za faworytów turnieju. Po zaciętej walce UKS Staszkówka -Jelna zwyciężyła 2 – 0 awansując do strefy medalowej. W spotkaniu półfinałowym młode piłkarki pokonały Budzów 4 – 0. Spotkanie finałowe stało na wysokim poziomie jednak zwycięstwo UKS Staszkówka Jelna z zespołem UKS Hesed Tarnów 3 – 1 było przekonujące, a radość po ostatnim gwizdku sędziego była bardzo spontaniczna, tym bardziej, że zwycięzca będzie miał zaszczyt reprezentować Małopolskę podczas wielkiego finału, który zostanie rozegrany w maju na Stadionie Narodowym w Warszawie !!!. UKS Staszkówka Jelna Under-12: Paulina Tomasiak, Karolina Jurkowska, Kinga
Jurkowska, Angelika Cisoń, Arleta Krzysztoń, Karolina Zarzycka, Aleksandra Szary, Bernadeta Szczerba, Gabriela Mastalerz, Julia Buchman, Patrycja Ogrodzka, Jowita Chełmecka. Trenerzy: Wojciech Mróz i Michał Bąk.

Niewiele brakowało a drużyna Under – 10, która rywalizowała w finale wojewódzkim tego samego turnieju dzień wcześniej również miałaby możliwość zagrać w Warszawie. UKS Staszkówka Jelna gromił kolejnych przeciwników notując następujące wyniki: Faza grupowa: UKS Staszkówka Jelna – Sp Regulice 11-0, UKS Staszkówka Jelna – Jedyneczki Sp 1 Miechów 9 – 0, Ćwierćfinał: UKS Staszkówka Jelna – Laskowianki 1 Laskowa 9 – 0, Półfinał: UKS Staszkówka Jelna – SP Siemiechów 7 – 0. Jednak na drodze do zwycięstwa stanęła naszej drużynie ekipa UKS Dwójka Skawina pokonując ambitne piłkarki z Jelnej 3 – 1. UKS Staszkówka Jelna Under-10: Anita Romuzga, Martyna Rembiasz, Wiktoria Małek, Julia Tomasiak, Martyna Przepióra, Julia Fryczek, Patrycja Owsianka, Martyna Mastalerz, Weronika Wyżykowska, Dominika Brzeska,
Karolina Smołkowicz, Anna Grybel. Trenerzy: Michał Bąk i Wojciech Mróz.

TENIS STOŁOWY

26 marca 2014 roku w Limanowej w ZSS ( Zespół Szkół Samorządowych ) nr 4 odbyły się rejonowe zawody w tenisa stołowego. W zawodach wzięli udział uczniowie Gimnazjum ( chłopcy i dziewczęta )z 4 powiatów , którzy zajęli miejsca 1-6 na terenie własnych powiatów. Nasze Gimnazjum reprezentowali Natalia Juszyńska i Daniel Nosal, mistrzowie Powiatu Gorlickiego. Natalia wywalczyła wysokie drugie miejsce, otrzymała srebrny medal i awans do Mistrzostw Województwa a Daniel zajął 9 miejsce. Lokatę Daniela można uznać również za duże osiągnięcie gdyż jest amatorem w tej dyscyplinie
 a wszyscy pozostali rywale uprawiają tenis stołowy wyczynowo. Wśród chłopców rywalizację podjęło 21 zawodników a wśród dziewcząt 18. Opiekunami podczas wyjazdu i zawodów byli - nauczyciel wychowania Fizycznego Robert Nowak i Trener klubowy Natalii - Konstanty Mrozek. Mistrzostwa Województwa małopolskiego odbędą się również w Limanowej, 9 kwietnia TRZYMAMY KCIUKI!!!

I  MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA SIATKÓWKI

Po  rozegraniu  trzech  turnieji w  piłkę siatkowa nasi  gimnazjaliści uplasowali   się na wysokim IV miejscu. Nie dużo brakło  nam do  III przegraliśmy   gorszą róznicą małych punktów z  gimnazjum  z Kobylanki. W turnieju  wystapiło  
8  drużyn podzielone na dwie grupy  A i B. W pierwszym tureniju  wystąpiliśmy  
w grubie B i  po  wygraniu  tej  grupy  awansowalismy  do grupy silniejszej. Skład  drużyny: Daniel  Nosal, Paweł  Jamrozy, Piotr Baniak, Dyl Piotr, Wróblewski  Maksymilian, Szczerba Witold, Zarzycki  Piotr i  Marczyk Damian. 

Tabela po wszystkich  zmaganiach  tureniju

SUKCES W KONKURSIE JĘZYKOWYM „TANDEM”

Uczennica naszej szkoły Justyna Łaś zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu językowego „Tandem” organizowanego przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe i 12 kwietnia weźmie udział w jego finale w Nowym Sączu. Przed nasza uczennicą stoi nie lada wyzwanie: test pisemny z języka angielskiego
i niemieckiego oraz rozmowa w wyżej wymienionych językach. Trzymamy kciuki
i życzymy jak najwyższych wyników. Przypomnijmy, iż konkurs ten wymagał od uczniów wykazania się znajomością dwóch języków obcych tj. języka angielskiego i niemieckiego. W naszej szkole wzięło w nim udział 11 uczniów z klasy III i II Gimnazjum.

PODWÓJNE MISTRZOSTWO POWIATU DLA PIŁKAREK
ZE STASZKÓWKI I JELNEJ !!


Na obiektach „Zawady” Nowy Sącz w dniach 18 i 21.03.2014 został rozegrany powiatowy finał turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U-12 i U-10. Znakomicie w tych zawodach zaprezentował się zespół dziewcząt UKS Staszkówka- Jelna, który zarówno w jednej jak i drugiej kategorii odniósł komplet zwycięstw
i z I miejsca awansował do finałów wojewódzkich. Te prestiżowe zawody zostaną rozegrane w dniach 7-8.04.2014 w Krakowie.

Wyniki zawodów Under-12:
UKS Staszkówka- Jelna – UKS Trzetrzewina 4-0
UKS Staszkówka - Jelna – Sp Nr 2 Krynica Zdrój 4-0
UKS Staszkówka - Jelna – UKS „Stokrotki” Rąbkowa 7-0

Under – 10:
UKS Staszkówka - Jelna – UKS Trzetrzewina 5-0
UKS Staszkówka - Jelna – UKS „Stokrotki” Rąbkowa 8-0

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II – NON OMNIS MORIAR


W związku ze zbliżającą się kanonizacją Patrona naszej szkoły zachęcam wszystkich uczniów szkoły podstawowej (klasy IV – VI) do udziału w konkursie wiedzy o Janie Pawle II. Etap szkolny tego konkursu pomoże wytypować niepokonaną drużynę na rozgrywki w międzygminnym konkursie w Łużnej!

Agnieszka Korzeń

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W STASZKÓWCE


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE

OGŁASZA ZAPISY


NA NOWY ROK PRZEDSZKOLNY 2014/2015 dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TERMINIE
OD 17 MARCA DO 31 MARCA 2014R.
w godzinach od 8.00 do 15.00


WAŻNE INFORMACJE:
Dzieci 5 i 6 letnie podlegają obowiązkowi przedszkolnemu.

Dokumenty składane przez rodziców to :
1. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola",
2. ,,Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Staszkówce.


Szczegóły w Zasadach Rekrutacji.
Dzieci przyjęte zakwalifikuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie nowych zasad rekrutacji obowiązujących w placówce.

Wnioski o przyjęcie dziecka oraz Deklaracje można pobierać w sekretariacie Zespołu Szkół lub ze strony internetowej www.zsstaszkowka.manifo.com

Przedszkole oferuje ZAJĘCIA DODATKOWE: J. ANGIELSKI, RYTMIKĘ, GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ, TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ, oraz TEATRZYKI,... wycieczki edukacyjno-turystyczne i inne atrakcje każdego dnia!!!

Mając na uwadze znaczenie wychowania przedszkolnego w edukacji małego dziecka, zachęcamy gorąco do skorzystania naszej atrakcyjnej oferty!!!

Więcej informacji w zakładce - Rekrutacja


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZEBRANIE
Z RODZICAMI KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE
ODBĘDZIE SIĘ 14 MARCA 2014R. /PIĄTEK/ O GODZ. 12.30

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ - SALA NR 9

Planowany porządek zebrania;

1. Informacje dotyczące nowych zasad rekrutacji do przedszkola na rok 2014/2015.

2. Informacje dotyczące oferty przedszkola w roku 2014/2015.

3. Informacjebieżące dotyczącej bieżącej pracy przedszkola.

4. Zapytaniai wolne wnioski.


Serdecznie zapraszają;
Dyrektor Zespołu Szkół w Staszkówce,
wychowawczynie przedszkola.

Jedziemy do Torunia!

21 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu odbył się kolejny etap Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły
i o Janie Pawle II. Nasze uczennice: Anna Podwika, Kinga Szczerba oraz Patrycja Tabiś godnie reprezentowały naszą szkołę. Pierwsze dwie zakwalifikowały się do ostatniego już etapu, który odbędzie się w Toruniu.

Z niecierpliwością czekamy na początek kwietnia i życzymy powodzenia!
Agnieszka Korzeń

Dołączyliśmy do akcji WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce postanowili pomóc dzieciom w RepubliceŚrodkowoafrykańskiej. W naszej szkole został zorganizowany kiermasz domowych pączków, które zostały upieczone przez jednego z rodziców. Produkty na wypiek tych słodkości zostały przekazane przez uczniów klasy szóstej oraz nauczycieli. Ponadto niektórzy uczniowie przynieśli również upieczone oponki, chrust czy pączki.

Wspomniane słodkości można było zakupić na każdej przerwie w kąciku Patrona naszej szkoły
– Jana Pawła II.

Niestety akcja trwała tylko przez dwie przerwy gdyż zgromadzone zapasy bardzo szybko zostały wykupione. Cały dochód (167 zł) chcemy przekazać za pośrednictwem radia RDN Małopolska dla potrzebujących w RCA.

PS.
Następnym razem postaramy się zgromadzić większe ilości domowych wypieków.
Uczniowie klasy szóstej wraz z katechetką

Polakujcie trochę:
https://www.facebook.com/KlubDobrzeNastawionych 

Tak  trenujemy  na zajęciach  SKS-u zapraszamy  do obejrzenia krótkiego  filmikuPlan lekcji na II półrocze


Eliminacje Środowiskowe OTWP 2014

We wszystkich szkołach na terenie Gminy Moszczenica, w ciągu ostatnich kilku dni, przeprowadzone zostały
Eliminacje Środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Z pytaniami za zakresu szeroko pojętej wiedzy pożarniczej zmagało się w sumie 54 uczniów. Na szczebel gminny awansowało 15 młodych fascynatów  pożarnictwa.


Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce /Szkoła Podstawowa/ (8 uczestników)
1 miejsce - Szymon Niewola
2 miejsce - Karolina Pyzik, Tomasz Dyl
3 miejsce - Maciej Smoleń

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce /Gimnazjum/ (3 uczestników)
1 miejsce - Szymon Bochenek
2 miejsce - Jakub Bochenek
3 miejsce - Daniel Jaszczur

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w sobotę 15 lutego b.r. o godz. 10.00.

Dla uczestników daje strone z materiałami  do pocztytania
http://www.ospmoszczenica.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=539&lang=pl

Szkolny etap V Ogólnopolskiego konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły
i o Janie Pawle II już za nami!W naszym Zespole Szkół im. Jana Pawła II został przeprowadzony szkolny etap tego prestiżowego konkursu. Do recytowania wierszy zgłosiło się 10 osób: sześć z klas I – III (Anna Podwika, Marta Wiejaczka, Szymon Korzeń, Martyna Przepióra, Patrycja Potok i Aleksandra Korzeń), dwie z IV – VI (Sylwia Rożeń i Kinga Szczerba) oraz dwie z klas gimnazjalnych (Klaudia Szczerba i Patrycja Tabiś). Komisja w składzie: p. Barbara Jerzak – przewodnicząca, p. Wiesława Rojek i p. Agata Skrobot oceniały recytujących zgodnie z regulaminem: za dobór utworów, dykcję, tempo, intonację, zrozumienie utworu oraz ogólne wrażenie. Wszyscy uczestnicy starali się zaprezentować jak najlepiej. Po zsumowaniu punktów, do etapu rejonowego zostały zgłoszone: Anna Podwika z klasy I szkoły podstawowej, Kinga Szczerba z klasy VI oraz Patrycja Tabiś z klasy II gimnazjum.

Życzymy dalszych sukcesów na etapie rejonowym!Agnieszka Korzeń – organizator etapu szkolnego

KONKURSY JĘZYKOWE

W najbliższym czasie odbędą się w naszej szkole dwa konkursy językowe. Pierwszy z nich jest Olimpiada Języka Angielskiego (II etap). Przypomnijmy, iż do II etapu tego konkursu zakwalifikowała się uczennica klasy III Justyna Łaś. Czeka na nią nie lada wyzwanie. Najpierw musi zmierzyć się z testem leksykalno-gramatycznym, a następnie przygotować krótki film konkursowy.
Kolejny konkurs będzie organizowany w naszej szkole po raz pierwszy. Ma on nieco inny charakter ponieważ wymaga od uczniów wykazania się znajomością dwóch języków: angielskiego i niemieckiego. Konkurs „Tandem” organizowany jest przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu, a jego celem jest zachęcanie uczniów szkół gimnazjalnych do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności lingwistycznych. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 24 stycznia, a eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone 12 marca. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego http://www.mto.org.pl/?miedzyszkolny-konkurs-jezykowy-%E2%80%9Et-a-n-d-e-m%E2%80%9D,135
Wszystkich chętnych prosimy o dokonanie zgłoszenia swojego uczestnictwa u nauczycieli języków obcych.

Anna Gryboś

VISIT OUR NEW WEBSITE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nową stroną internetową, która powstała w ramach realizacji projektu „Jacy są Młodzi Euro-nastolatkowie? współfinansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jej celem jest prezentacja działań podejmowanych przez nauczycieli języka angielskiego z naszej szkoły na rzecz promocji nauki języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży w ostatniej dekadzie. Strona dostępna jest pod adresem
http://staszkowka-angielski.jimdo.com


Anna Gryboś

PODSUMOWANIE PROJEKTU „JACY SĄ MŁODZI EURO-NASTOLATKOWIE?”

Zakończyliśmy już realizację półtorarocznego projektu „Jacy są Młodzi Euro-astolatkowie?” realizowanego w naszej szkole dzięki środkom pozyskanym
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu English Teaching. W uroczystym podsumowaniu projektu wzięła udział cała społeczność szkolna wraz z gronem pedagogicznym. W krótkiej prezentacji multimedialnej uczniowie przedstawili podejmowane przez nich działania, a także zwrócili uwagę na osiągnięte rezultaty. Wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej mieli okazję podziwiać talenty wokalne uczestników Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej zorganizowanego w naszej szkole w listopadzie oraz przypomnieć sobie historię o Robin Hoodzie dzięki uczniom klasy II gimnazjum, którzy przygotowali inscenizację tej baśni
w angielskiej wersji językowej. Cieszymy się, iż nasz projekt zainteresował tak wiele osób i pozwolił im na rozwijanie swoich pasji i talentów. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną z realizacji projektu.

Anna Gryboś

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „PATRIA” z siedzibą w Staszkówce, 38-321 Moszczenica, Staszkówka 38, wpisane do KRS 0000420498, na podstawie pozwolenia Nr USC-50.5311.10.2013 z dnia 09.09.2013 r. Burmistrza Miasta Gorlice, przeprowadziło zbiórkę publiczną, która odbyła się w dniach 10.09.2013 – 31.12.2013 r. na terenie miasta Gorlice. Zebrano łącznie 26.690,22 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 22/100).

Na całkowity dochód ze zbiórki złożyły się: 5.288,00zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe 93 8795 0005 2001 0002 7935 0002

7.641,00zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych) tytułem wpłaty za sprzedane przedmioty w drodze aukcji podczas imprezy charytatywnej;

13.7641,22zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 22/100) tytułem datków do puszek podczas kwest5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) tytułem ofiary w naturze z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Koszt zbiórki wyniósł: 0 zł
Całość zebranych środków została przeznaczona na pomoc finansową dla Eweliny, Ewy i Oliwii Kowalskich – rodziny tragicznie zmarłego Krzysztofa Kowalskiego. Stowarzyszenie przelało kwotę 26690,22 złotych na
prywatne konto Eweliny Kowalskiej.


Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w promowanie październikowej ulicznej kwesty oraz organizację widowiska sportowo – muzycznego pt. „Sportowcy w hołdzie Krzyśkowi” serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i rodziny Kowalskich.Halina Łaś  Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego ,,PATRIA” w Staszkówce

UKS Staszkówka- Jelna wygrała eliminacje wojewódzkie!

W Łapanowie został rozegrany eliminacyjny turniej Otwartych Halowych Mistrzostw Małopolski w piłce nożnej halowej młodziczek (rocznik 2001/2002). Znakomicie w tych zawodach zaprezentowały się piłkarki UKS Staszkówka-Jelna, które nie tracąc w turnieju żadnej bramki awansowały do finałów, które zostaną rozegrane w marcu w Dąbrowie Tarnowskiej. Młode piłkarki z Staszkówki  iJelnej w pierwszym meczu pokonały Tarnowie Tarnów 3 – 0 (bramki zdobyły: Klaudia Pazgan, Sandra Różycka
i Paulina Tomasiak). Kolejnym przeciwnikiem był zespół gospodarzy LKS Naprzód Sobolów. Pomimo zdecydowanej przewagi UKS Staszkówka Jelna zwyciężył po golu Klaudii Pazgan 1 – 0. W kolejnym spotkaniu z zespołem UKS Pogórze Gdów padł bezbramkowy remis. Natomiast w ostatnim pojedynku eliminacji przeciwnikiem naszej  drużyny był zespół Starówki Nowy Sącz. W meczu tym padł wynik 6-0 dla drużyny bramki zdobyły: Kinga Jurkowska 2, Paulina Tomasiak, Aleksandra Szary, Sandra Różycka i padł gol samobójczy.  Trenerzy zespołu Wojciech Mróz i Michał Bąk oraz zawodniczki już nie mogą się doczekać finałów wojewódzkich ponieważ forma drużyny świadczy o możliwościach walki nawet o zloty medal.

22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami

12 stycznia 2013 r. już po raz czwarty wzięliśmy udział w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierali pieniądze na
specjalistyczny sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów.

24 wolontariuszy ze szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola pod opieką Pani Iwony Cygnarowicz i Pani Bożeny Kozioł oraz rodziców: Pani Barbary Szczerby, Pani Ewy Juszyńskiej i pana Pawła Łasia, od wczesnych godzin rannych do popołudniowych, kwestowało w Staszkówce, Moszczenicy, Łużnej, Kwiatonowicach i kilku innych sąsiednich wsiach. Najmłodsza wolontariuszka miała 5 lat. Wszyscy byli ogromnie i szczerze zaangażowani. Cieszymy się, że w tym dniu mogliśmy w ten sposób połączyć się z ludźmi dobrej woli, a przede wszystkim włożyć swoją małą cząstkę w „Owsiakową” orkiestrę.

Po kweście, tradycyjnie, odbyła się dyskoteka, na której uczniowie naszego ZS wspaniale się bawili. Imprezę zakończyliśmy o godzinie 20.00, zapalając „światełko do nieba”.

Dokładnego przeliczenia pieniędzy dokonaliśmy następnego dnia. Łącznie zebraliśmy 4.859,05 zł i pobiliśmy rekord – zebraliśmy drugie tyle w ubiegłym roku. Najwięcej zebrała Natali Juszczyńska – 651,95 zł. Oczywiście nie to jest najważniejsze, ale chęć niesienia pomocy innym. Dziękujemy za to wszystkim wolontariuszom i darczyńcom.

Serdecznie dziękujemy także P. Lucynie Markowicz, P. Mirosławie Ślusarz, P. Jadwidze Turek, P. Iwonie Dyl oraz P. Tadeuszowi Migaczowi za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia.

Mamy ogromną nadzieję, że za rok znowu się spotkamy .

„Będziemy ze sobą za rok i do końca świata i jeden dzień dłużej”

Bożena  Kozioł, Iwona Cygnarowicz

Młodzieżowa Rada Gminy

W dniu 8 stycznia br. odbyły się w naszym gimnazjum wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica. Do Rady kandydowało 8 uczniów z klasy I i II: Jakub Bochenek, Jan Janiszewski, Daniel Jaszczur, Tomasz Waz, Szymon Bochenek, Żaneta Bożek, Grzegorz Rożeń oraz Edyta Szczerba. Szkolną Komisję Wyborczą wyłoniono spośród uczniów klasy III, a w jej skład weszli: Piotr Zarzycki – przewodniczący, Diana Szczerba i Natalia Szczerba – członkowie. Pracę komisji wyborczej koordynował Daniel Nosal, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum. Przygotowano listy wyborców obejmujące wszystkich uczniów gimnazjum oraz karty do głosowania. Każdy wyborca miał możliwość zaznaczenia na karcie do głosowania 5 nazwisk kandydatów.

Wynik wyborów okazał się zaskakujący – 4 ubiegających się o mandat uzyskało zróżnicowaną liczbę
głosów, natomiast 3 kandydaci otrzymali jednakową liczbę ważnych głosów – 21. Ordynacja wyborcza przewidziała jednak taką ewentualność i w piątek, 10 stycznia odbyła się II tura wyborów – w jej wyniku ustalony został ostateczny skład przedstawicieli Staszkówki do Młodzieżowej Rady Gminy:

1. Grzegorz Rożeń
2. Daniel Jaszczur
3. Jan Janiszewski
4. Szymon Bochenek
5. Żaneta Bożek

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu zaszczytnej funkcji radnego Młodzieżowej RadyGminy Moszczenica

IV MIEJSCE W MAŁOPOLSCE

11.01.2014 w Regulicach  odbył  się turniej  piłki  nożnej halowej o  mistrzostwo małopolski w  kategorii  dziewczyn do  lat 11. Drużyna UKS Staszkówka - Jelna  zmierzyła  się  w grupie z Prądniczanką Kraków, wygrana 2:0 i Sp  Regulice gospodarzem  turneiju  padł  remis 1:1 i  ostatecznie zajęliśmy  2 miesjce  w grupie i  do  wejscia do  finału  zagraliśmy  z Tgryskiem  Świętochłowice, przegrana  1:0. Graliśmy  tylko  o  miejsca  4-6. W pierwszym  meczu  o  4 miejsce zmierzyliśmy  się z Akademią Sportu Progres  z Krakowa, która wystepuje pod patronatem  Jerzego  Dudka, wygraliśmy  2:0 w drugim  meczu  o  4 miejsce  ponownie zmierzyliśmy  z gospodarzem  turnieju Sp  Regulice ale już  pokazaliśmy  swoją dominacjie w tym meczu
i wygralismy 1:0. Mecz cały można obejrzeć pod tym linkiem http://www.youtube.com/watch?v=UKgfXecS79E.
Najlepszym  bramkarzem  turnieju  została  Karolina  Zarzycka z UKS Staszkówka - Jelna
Najwięcej  bramek  dla naszej  drużyny  strzeliła Jolanat  Gąsior 5 bramek. Na pochwałę zasługuję również Martyan Przepióra, która zagrała bardzo  dobrze  na pozycji  obrońcy utrudniając przeciwniczką strzelanie bramek. 

Jasełka przedszkolaków

W niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia 2013 roku, najmłodsi parafianie adorowali Pana Jezusa w żłóbku. Po sumie przedszkolaki przedstawiły małe jasełka pt. "Kolęduje Tobie moje serce". Dzieci odważnie recytowały swoje role, śpiewały kolędy i pastorałki.Na koniec złożyły Jezuskowi serduszka. W szopce zrobiło się radośnie.
Agnieszka Korzeń

Kolędowanie misyjne 2013 roku

„Samu bana ke kuha” – rozbrzmiewało od wczesnego rana 26 XII 2013 roku. To znak, że w naszej parafii odbywało się kolędowanie misyjne. To już 7 rok mali kolędnicy odwiedzali staszkowskie rodziny, by tym razem pomóc głuchoniemym dzieciom z Bertua. Stąd też takie hasło kolędowania, które w języku munukutuba znaczy „By dzieci mogły usłyszeć”. 43 uczniów naszej szkoły (7 grup), przebrani za Maryję, Józefa, pastuszka, Latynosa, Afrykańczyka i króla, odwiedziło ponad 200 domów. Natomiast
hojność parafian zaowocowała tym, że łączna kwota z misyjnych skarbonek wyniosła 3 770 złotych i 10 euro. Cieszy także fakt, że kolędnicy są przez  mieszkańców Staszkówki wyczekiwani i bardzo życzliwie przyjmowani. Nierzadko widać było łzy wzruszenia. Parafianie włączali się w śpiew kolęd, robili wspólne zdjęcia i obdarzali dzieci smakołykami.

W Święto Objawienia Pańskiego kolędnicy ubogacili liturgię porannej Mszy św. Podziękowali za szczęśliwe kolędowanie i ofiarowali Panu Bogu swój trud. Ksiądz proboszcz podsumował akcję i podziękował wszystkim
zaangażowanym, również rodzicom za ich pomoc w przygotowanie strojów kolędniczych.


Agnieszka Korzeń
Katechetka i koordynator akcji

Spotkanie opłatkowe

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce 20 grudnia był wyjątkowym dniem, ponieważ, tradycyjnie w ostatnim dniu zajęć szkolnych przed świętami Bożego Narodzenia, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice, ks. proboszcz Krzysztof Jarmuła i wójt gminy Moszczenica Pan Jerzy Wałęga. W świąteczny nastrój wprowadzili nas najmłodsi – przedszkolacy, którzy pod kierunkiem P. Agnieszki Korzeń i P. Małgorzaty Gucwy przedstawili scenkę o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem.Podczas występów wszyscy włączyli się, śpiewając najpopularniejsze polskie kolędy i pastorałki. Po występie głos zabrali kolejno Pani Dyrektor Halina Łaś i Pan Wójt Jerzy Wałęga, kierując do zebranych życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie wszyscy łamali się opłatkiem, życząc wesołych świąt.

W drugiej części spotkania odbyło się podsumowanie konkursów. Opiekunka Samorządu P. Bożena Kozioł przedstawiła wyniki konkursu „Na najładniej przystrojoną salę bożonarodzeniową”.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

Kat. I kl. IV – VI szkoła podstawowa–
I miejsce zajęła kl. VI, II – kl. V, III – kl. IV;
Kat. II kl. I – III gimnazjum – I miejsce zajęła kl. III, II – kl. II, III –kl. I.
Następnie P. Maria Fryczek przedstawiła wyniki konkursu pt. „Stroik świąteczny”. Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Dyrektor.
Bożena  Kozioł

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS TRZECICH

W dniach 11-13 grudnia najstarsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do próbnego egzaminu organizowanego przez wydawnictwo Operon i Gazetę Wyborczą. W pierwszym dniu egzaminu zmagali się z pytaniami
z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. W drugim dniu rozwiązywali zadania
z przedmiotów ścisłych – matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii. Natomiast w trzecim dniu odpowiadali na pytania z języka angielskiego. Życzymy im jak najwyższych wyników.
Anna  Gryboś

MERRY CHRISTMAS

Co to jest mince pie i cracker? Jak Brytyjczycy spędzają Boże Narodzenie?
Jakie kolędy śpiewają w czasie Świąt? Co jedzą na bożonarodzeniowy obiad? Czym dekorują choinkę i swoje domy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskali uczniowie klasy II i III Gimnazjum w trakcie spotkania z lektorem szkoły językowej Perfect English z Nowego Sącza panią Renatą Majochą-Reeve zorganizowanego w ramach realizacji projektu „Jacy są Młodzi Euro-nastolatkowie?” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu English Teaching. Spotkanie miało nacelu przybliżenie uczniom tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii, poszerzenie słownictwa związanego ze Świętami, doskonalenie umiejętności mówienia, a także poznanie popularnych kolęd śpiewanych przez Brytyjczyków. Gimnazjalistom bardzo podobało się dwugodzinne spotkanie i z niecierpliwością oczekują już kolejnego. 

Jubileusz 10- lecia nadania Zespołowi Szkól w Staszkówce  imienia Jana Pawła II i poświęcenia sztandaru.

11 listopada 2013r. minęło 10 lat od nadania Zespołowi Szkół w Staszkówce imienia Jana Pawła II. Z tej okazji już 08 listopada 2013r przeżywaliśmy wyjątkową uroczystość poświęconą Patronowi szkoły -
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II połączoną z obchodami Święta Niepodległości.

Jubileuszowe obchody rozpoczęliśmy wspólnym spotkaniem pod ,,Dębem Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II”, przy którym została umieszczona okolicznościowa płyta granitowa z napisem upamiętniającym jego historię. Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego w Staszkówce na dziękczynną Mszę św., którą odprawił Ks. Krzysztof Jarmuła, Proboszcz parafii. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Obecni byli Wójt Gminy Moszczenica Jerzy Wałęga, Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Warzecha oraz miejscowi radni i parafianie. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za Papieża, za wyniesienie Go na ołtarze, za nieustanną opiekę nad naszą społecznością.

Po nabożeństwie, aby uczcić Jubileusz, uczniowie Zespołu Szkół pod kierunkiem P. Barbary Jerzak, P. Wiesławy Rojek, P. Edyty Stępień, P. Piotra Burkota przygotowali montaż słowno-muzyczny, poświęcony Patronowi. Całości dopełniała okolicznościowa dekoracja, przygotowana przez p. Annę Gryboś i P. Monikę Magierę. W montażu nie zabrakło najistotniejszych tematów nauczania Ojca Świętego, oryginalnych słów, które odmieniły oblicze świata, Polski i każdego z nas.

Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na podziękowania Wystąpiła Dyrektor Zespołu Szkół Halina Łaś, gratulując uczniom i nauczycielom wspaniałej uroczystości oraz przedstawiając najważniejsze wydarzenia z 10-letniej pracy szkoły wokół Patrona. - Dzisiaj z satysfakcją możemy popatrzeć w przeszłość , ale przed nami dużo jeszcze do zrobienia. Jest nam łatwiej mamy przecież drogowskaz w postaci testamentu, jaki zostawił nasz Patron. Napis na naszym sztandarze głosi – MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ.. i on niech
będzie wyznacznikiem na kolejne lata naszej pracy wychowawczej – co podkreśliła dyrektor Zespołu Szkół.

Głos zabrał także Wójt Gminy Moszczenica Jerzy Wałęga, który nawiązał do słów Hymnu szkoły i podzielił się swoimi refleksjami związanymi z postacią Patrona.

Barbara Jerzak
Halina Łaś

Jacy są Młodzi Euro-nastolatkowie? –wymiana uczniowska

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przekonania się jak ważna jest nauka języków obcych. Dzięki dotacji pozyskanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „Jacy są młodzi Euro-nastolatkowie?” udało się nam zorganizować drugą wymianę uczniowską
z zaprzyjaźnioną szkołą w miejscowości Kurima na Słowacji. W ubiegły piątek (tj. 22 listopada) w naszej szkole gościliśmy siedemnastu uczniów szkoły w Kurimie wraz z Panem Dyrektorem
mgr Vincentem Urdą oraz Panią Vice-Dyrektor- Marią Rajnicovą. Słowaccy uczniowie nie tylko przyglądali się codziennemu życiu szkolnemu ich polskich rówieśników, obserwując odbywające się lekcje, ale także wzięli udział w konkursie piosenki anglojęzycznej „Let’s Sing English Songs” i zaprezentowali
jedną z najpopularniejszych słowackich legend. Z kolei uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką inscenizację legendy polskiej –„O lochach Krzysztoforowskich’ w języku angielskim oraz zaprosili swoich kolegów z Kurimy na koncert szkolnego zespołu muzycznego, a następnie pokazali im najpiękniejsze zakątki swojej „Małej Ojczyzny.”Wizyta zakończyła się wspólnym spacerem po Gorlicach i pamiątkowym zdjęciem
przy pomniku Ignacego Łukaszewicza na płycie Rynku Głównego w Gorlicach.

Anna Gryboś

IV Olimpiada Języka Angielskiego

19 listopada br. trzynastu uczniów naszego gimnazjum rozwiązywało test leksykalno-gramatyczny na platformie Moodle w ramach IV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjum. Konkurs umożliwia rozwijanie
zainteresowań związanych z nauką języka angielskiego, oraz odkrywanie talentów językowych. Jednocześnie stwarza uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i pozwala im „zrealizować się w twórczych zadaniach.”  Cieszymy się, iż rok rocznie coraz większa liczba uczniów decyduje się wziąć udział w tym ciekawym przedsięwzięciu. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i z niecierpliwością czekamy na wyniki, które zostaną ogłoszone 04
grudnia 2013. Więcej informacji o Olimpiadzie można uzyskać pod adresem http://www.ojag.wsjo.pl/

Anna Gryboś

W dniu 20.11.2013 (środa) zapraszamy  serdecznie  wszystkich  rodziców na spotkanie o  godzinie  15:00
w naszej  szkole.  

Zjazd Szkół noszących imię I.J. Paderewskiego

We czwartek, 14 listopada uczniowie klasy III naszego gimnazjum wzięli udział w I Zjeździe Szkół noszących imię Ignacego Jana Paderewskiego.

Uroczystość została przygotowana przez dwies zkoły, których patronem jest ten wielki Polak – Publiczne Gimnazjum wSkórzewie (Wielkopolska) oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Ciężkowicach.

Zjazd rozpoczął się uroczystą mszą świętą w intencji patrona w kościele parafialnym, po czym wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Tarnowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej ZS. PO przywitaniu zaproszonych gości i wygłoszeniu okolicznościowych przemówień odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół
w Ciężkowicach oraz gimnazjum w Kuzniecowsku na Ukrainie, z którym szkoła nawiązała partnerską współpracę. Uczniowie  z Ciężkowic zaprezentowali scenkę z pobytu Ignacego Jana Paderewskiego
w restauracji „Kasyno”w Ciężkowicach, łącząc ją z brawurowym pokazem sztuki kelnerskiej. Goście
z Ukrainy
dali popis swoich umiejętności wokalnych na wysokim poziomie. Ta część uroczystości zakończyła się prezentacją multimedialną partnerskich szkół z całej Polski oraz wręczeniem pamiątkowych medali.

Największą atrakcję przygotowano na koniec spotkania – z profesjonalnym koncertem wystąpił zespół „Pectus”, którego trzej członkowie są absolwentami ZSOiZ w Ciężkowicach. Wokalista zespołu zaprosił
młodzież pod scenę i przy żywiołowym aplauzie wykonał szereg największych przebojów tej znanej grupy.

Ewa Popiela

PAMIĘTAMY O POLEGŁYCH NA STASZKOWSKIEJ ZIEMI!


Jak co roku uczniowie naszej szkoły pamiętali o żołnierzach, którzy zginęli
w czasie I wojny światowej. Nie zabrakło też najmłodszych. Przedszkolaki odwiedziły 2 cmentarze. Pierwszy z nich to cmentarz wojskowy nr 117, na którym
spoczywa 286 żołnierzy armii rosyjskiej. Znajduje się on przy drodze w kierunku
Ciężkowic. Drugi, nr 119, usytuowany przy rozgałęzieniu dróg na Łużną i Biesną. Tam spoczywają także żołnierze armii rosyjskiej. Dzieci zapaliły przyniesione znicze i przyozdobiły groby żołnierzy własnoręcznie wykonanymi kwiatami z bibuły. Swój pobyt na cmentarzu zakończyły modlitwą za poległych.

Agnieszka Korzeń

Spotkanie z rekordzistą największej deniwelacji świata


08 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyjątkowej lekcji języka angielskiego połączonej z lekcją geografii poprowadzonej przez Grzegorza
Michałka-anglistę, instruktora z grupy Beskidzkiej GOPR oraz rekordzistę największej deniwelacji świata. Spotkanie to odbyło się dzięki współpracy naszej szkoły z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i realizacją piątego już projektu językowego zatytułowanego tym razem „Jacy są Młodzi Euro-nastolatkowie?” Jak dotąd nikomu nie udało się jeszcze zejść tak nisko w głąb Ziemi, i wyjść tak wysoko. Projekt „Hell and Heaven,” autorstwa Grzegorza Michałka, miał na celu pokonanie największej różnicy wysokości na Ziemi, czyli zejście na dno najgłębszej znanej jaskini na świecie - Krubera-Voronia (2080m), znajdującej się w Masywie Arabiki na pograniczu Abchazji i Gruzji oraz wejście na szczyt Mt. Everest (8848 m. n.p.m.). Mimo iż, warunki atmosferyczne uniemożliwiły osiągnięcie wierzchołka, to jednak Grzegorz Michałek i tak został rekordzistą. Nasi uczniowie byli zafascynowani niezwykłą pasją naszego gościa i z ogromnym zaciekawieniem obejrzeli przygotowaną przez niego prezentację. Dzięki takim właśnie spotkaniom uzmysławiamy sobie, iż warto marzyć i dążyć do realizacji postawionych celów. Serdecznie dziękujemy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pomoc w
zorganizowaniu tego spotkania. Więcej informacji na temat projektu „Heaven and Hell” można uzyskać na stornie http://www.kagb.pl/hh/cel.html oraz https://www.facebook.com/pages/Heaven-and-Hell/458062867566086

Anna Gryboś


,,Już pływam” 2013 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce.


Dzięki współpracy Gminy Moszczenica z Urzędem Marszałkowskim od 22 kwietnia do 30 listopada 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Staszkówce” realizowany jest projekt ,,Już pływam” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży”.
Jedenastu uczniów z klasy trzeciej i czwartej raz w tygodniu uczy się pływać na Pływali ,,FALA”
w Gorlicach. Zaplanowano 20 godzin zajęć nauki pływania. Prowadzi je mgr Michał Bąk, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Staszkówce, posiadający jednocześnie uprawnienia instruktora pływania. Podczas zajęć uczniowie uczą się kontaktu z wodą i poznają podstawowe umiejętności pływackie. Chętnie i aktywnie w nich uczestniczą.

Koszty realizacji projektu podzielono pomiędzy Województwo Małopolskie, rodziców uczniów oraz szkołę. Dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynosi 1 700zł, natomiast wkład rodziców i szkoły to 3 614 zł.

Halina Łaś 

,,Odblaskowa szkoła” - Spotkanie Komisji

W dniu 07 listopadaprzy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce odbyło się spotkanie komisji powołanej przez Starostę Gorlickiego, w związku z pismem uczniów klas I-III szkoły podstawowej i ich rodziców, dotyczącym ustalenia dodatkowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej, biegnącej
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Była to inicjatywa uczniów związana
z realizacją działań konkursowych ,,ODBLASKOWA SZKOŁA”, do którego nasza szkoła podstawowa przystąpiła po raz pierwszy. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach, Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Urzędu Gminy w Moszczenicy, po zbadaniu sytuacji poinformowała uczniów i ich rodziców, że istnieje możliwość zmiany organizacji ruchu drogowego (lokalizacja przejścia dla pieszych) po spełnieniu warunków określonych w stosownych przepisach.

Podczas spotkania ww. komisji P. Mirosław Wędrychowicz, Starosta Gorlicki w wyjątkowy sposób docenił zaangażowanie uczniów i ich rodziców w poprawę bezpieczeństwa na drodze. Podziękował im za postawę obywatelską. Stwierdził, iż jako Starosta Gorlicki po raz pierwszy otrzymał list od uczniów, którego treść
zasługuje na szczególną uwagę. W związku powyższym w dniu dzisiejszym osobiście spotkał się z jego nadawcami. To miłe spotkanie zakończyło się sprawdzeniem w praktyce przez asp. Grzegorza Szczepanka zasad ruchu drogowego oraz wręczeniem przez Pana Starostę nagród dla laureatów szkolnych konkursów: plastycznego i wiedzy o ruchu drogowym, które zostały przeprowadzone  w ramach konkursu ,,ODBLASKOWA SZKOŁA”.

Maria Fryczek

Szkolny koordynator
konkursu ,,Odblaskowa szkoła”

Ćwiczenia ewakuacyjne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce.


W dniu 31 października 2013r. o godz. 10.00 w budynku Zespołu Szkół w Staszkówce rozległ się sygnał alarmowy - dzwonek szkolny, ogłaszający konieczność ewakuacji osób budynku szkoły w związku z zagrożeniem pożarowym, jakie pojawiło się w przyziemiu. W ciągu 3 min. wszyscy sprawnie opuścili budynek, pożar został ugaszony, a przybyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce dokonała przeglądu stanu  budynku. Gdy okazało się, że wszystko jest w porządku, ogłoszono zakończenie akcji ewakuacyjnej.

Były to praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne w których uczestniczyło 218 osób.  Po zakończeniu ewakuacji, przedszkolaki i najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej mieli okazję zobaczyć wóz bojowy i sprzęt gaśniczy, którym dysponuje OSP w Staszkówce.

Dziękujemy Stanisławowi Wiktorowi – Prezesowi OSP w Staszkówce oraz pozostałym strażakom za
pomoc w zorganizowaniu ćwiczeń.

Halina Łaś
Dyrektor Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce

Podsumowanie

zadań realizowanych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Staszkówce w ramach konkursu ,,ODBLASKOWA SZKOŁA” 2013

Mając na uwadze fakt, iż jednym z głównych zadań szkoły jest dbanie o bezpieczeństwo uczęszczających
do niej uczniów, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły, we wrześniu br. nasza szkoła podstawowa została zgłoszona do udziału w konkursie ,,ODBLASKOWA SZKOŁA”. Organizatorami konkursu są:

  • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  • Małopolskie Kuratorium Oświaty,
  • Małopolski Urząd Wojewódzki,
  • Małopolski Urząd Marszałkowski.

Realizacja założeń konkursowych w naszej szkole trwała do 31 października 2013 r., a ich celem było zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 roku życia z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Działania konkursowe i ich efekty:

1) 30% (33/110) uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe.
2) 100% uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe (każdy uczeń otrzymał po 2 elementy odblaskowe ufundowane przez Firmę PZU S. A.).
3) Przeprowadzono ogólnoszkolne konkursy w dwóch kategoriach: kat. I – dla uczniów klas I-III, kat. II – dla uczniów klas IV-VI:
- plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dwóch kategoriach;
- wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
4) 10.10.2013 r. zorganizowano ,,Dzień bezpieczeństwa w szkole oraz na drodze do i ze szkoły”, który miał następujący przebieg:
– apel poświęcony ww. tematyce,
podczas którego wręczono uczniom kamizelki zakupione przez szkołę oraz elementów odblaskowych ufundowanych przez PZU S.A.; przedstawienie inscenizacji pt. ,,O ruchu drogowym dla pieszych” przygotowanej przez uczniów z klasy III; recytacja wierszy i śpiewanie piosenek o bezpieczeństwie – uczniowie klasy I i II;
- przygotowanie gazetek ściennych w klasach i na korytarzu szkolnym  poświęconych bezpieczeństwu;
- rozmowy z uczniami w poszczególnych klasach na temat bezpieczeństwa na drodze, omówienie znaków drogowych związanych z ruchem pieszych i wykonanie ich przez uczniów;
- obejrzenie filmów edukacyjnych: ,,Pierwsze kroki na drodze” , ,,Bezpieczne dziecko”;
- gry i zabawy z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych,  m.in. ,,Klik uczy zasad ruchu
drogowego”.

5) We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach zorganizowano dla uczniów spotkanie, które poprowadził asystent Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Paweł Zawiślak. Miało ono charakter pogadanki i poświęcone było bezpieczeństwu na drodze, zasadom bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczne sytuacje na drodze oraz ich konsekwencje dla
pieszych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

6) Zorganizowano happening na odcinku drogi powiatowej obok szkoły, tj.:
- przejście dzieci wyposażonych w kamizelki i elementy odblaskowe wraz z kolorowymi balonikami pod opieką wychowawców i niektórych rodziców.

7) Zorganizowano wycieczki terenowe dla uczniów klas I- III w celu weryfikacji stosowania poznanych zasad bezpieczeństwa w praktyce.

8) Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klasy II i III w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, podczas których uczniowie zredagowali list do Starosty Gorlickiego, wykonywali znaki drogowe, rozwiązywali rebusy i łamigłówki tematycznie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Odbyły się po dwa zajęcia w każdej klasie w miesiącu wrześniu i październiku.

9) Uczniowie klas I-III wystosowali list zbiorowy do Starosty Powiatu Gorlickiego Mirosława Wędrychowicza, w którym zwrócili się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Staszkówka – Ciężkowice, na wprost głównego wejścia do szkoły, które zwiększyłoby ich bezpieczeństwo przy przechodzeniu przez drogę. List ten został podpisany przez uczniów, wychowawczynie oraz przedstawicieli rodziców. W dn. 05 listopada 2013 r. szkoła otrzymała odpowiedź na ww. list, w której Starosta Powiatu Gorlickiego poinformował o powołaniu Komisji, mającej
na celu zweryfikowanie istniejącej i proponowanej organizacji ruchu drogowego. Spotkanie wspomnianej Komisji z udziałem uczniów, rodziców,  nauczycieli oraz przedstawicieli wskazanych w piśmie instytucji, odbędzie się 07 listopada 2013 r. Mamy nadzieję, że petycja uczniów zostanie uwzględniona.

10) Przystąpienie szkoły do 14.
edycji programu edukacyjnego pt. ,,Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. W ramach
organizowanej akcji koncern RENAULT ufundował wszystkim uczniom (110 szt.)
pakiety edukacyjne ,,Droga i JA”. Posłużą one edukacji uczniów w zakresie bezpiecznego i ekologicznego poruszania się w ruchu
drogowym. Szkolnym koordynatorem wspomnianego programu jest wychowawczyni klasy
III P. Maria Fryczek.

11) W realizację działań ,,ODBLASKOWEJ SZKOŁY” włączyła się firma ubezpieczająca naszych uczniów od
następstw nieszczęśliwych wypadków - PZU S.A., fundując nagrody dla laureatów i uczestników konkursów plastycznych oraz wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszystkie powyżej wspomniane działania potwierdzają starania szkoły
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Podejmowane działania wpłynęły na podniesienie poziomu  wiedzy 
i świadomości uczniów na temat zagrożeń w ruchu drogowym oraz uświadomiły znaczenie noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach publicznych. Ponadto zintegrowały środowisko szkolne, rodzinne i lokalne wokół spraw związanych z podniesieniem bezpieczeństwa uczniów  w ruchu drogowym.

Halina Łaś

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jan Pawła II w Staszkówce

W najbliższy piątek o godz. 8:00 tj. 08 listopada

odbędzie się w naszej szkole spotkanie z panem Grzegorzem Michałkiem – anglistą i ratownikiem grupy beskidzkiej GOPR, który jest nowym rekordzistą świata w deniwelacji, czyli różnicy pomiędzy najniższym, a najwyższym wzniesieniem danego obszaru. Pan Grzegorz zdobył najgłębszą znaną jaskinię na świecie schodząc na głębokość 2080 metrów, a następnie udało mu się wejść na wysokość 8300 m.n.p.m.. Spotkanie to będzie możliwe dzięki współpracy naszej szkoły z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i realizacji programu English Teaching. Serdecznie zapraszamy.


16 X 2013 rok - PIELGRZYMKA Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY

Kontynuując tradycję pielgrzymowania do miejsc związanych z Osobą Patrona naszej szkoły - Jana Pawła II udaliśmy się do Dukli. Temu pięknemu zakątkowi patronuje św. Jan z Dukli, którego Polski Papież kanonizował podczas pielgrzymki do Polski, 10 czerwca 1997 roku.
Nasz pobyt w Dukli rozpoczęliśmy od zapalenia zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II znajdującym się
przed kościołem ojców Bernardynów. Następnie prowadzeni przez poczet sztandarowy weszliśmy do wnętrza pięknej świątyni. Dziewczęca Służba Maryjna „zaciągnęła wartę” przed ołtarzem. Ksiądz Krzysztof Jarmuła odprawił Mszę świętą w intencji całej społeczności szkolnej. W czasie kazania przypomniał nam
słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pobytu w Dukli. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie ze szkoły podstawowej.
 Po Eucharystii jeden z miejscowych ojców Bernardynów ciekawie opowiedział nam historię życia św. Jana z Dukli posługując się malowidłami na ścianach kościoła. Mogliśmy odwiedzić kaplicę św. Jana i pomodlić się przed jego relikwiami. Widzieliśmy także tron papieski z 1997 roku. W sklepiku z dewocjonaliami zakupiliśmy piękne pamiątki. Ze względu na warunki atmosferyczne zmodyfikowaliśmy plany i modlitwę różańcową zamiast na dróżkach, odmówiliśmy w kościele. Różaniec prowadzili uczniowie staszkowskiego
gimnazjum.
 Kolejnym etapem naszej pielgrzymki było zwiedzanie miesjca kultu św. Jana na Puszczy. Znajduje się tam kościółek, grota z cudownym źródełkiem i rzeźbą św. Jana oraz domek pustelnika. Idąc na szczyt widzieliśmy „M” z ołtarza z papieskiego w Krośnie, z dnia kanonizacji św. Jana z Dukli.

 Ciekawym momentem tej pielgrzymki było także oglądanie eksponatów broni z II wojny światowej zgromadzonych przez Muzeum Historycznym w Dukli.

 Cali i zdrowi, wzbogaceni o przeżycia duchowe, pamiątki i wodę z cudownego źródełka wróciliśmy do domu. Szkoda tylko, że pogoda nie pozwoliła nam podziwiać pięknych widoków. Może to jest motywacja żeby jeszcze kiedyś odwiedzić to miejsce?

Agnieszka Korzeń

katechetka

14 paździewrnika – DZIEŃ EDUKACJI w naszej szkole

 Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Młodzi artyści z naszej szkoły pod opieką p. Ewy Popieli i p. Bożeny Kozioł przygotowali krótki program artystyczny. W ten szczególny dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli,
i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują, uczniowie złożyli wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony
w kształtowanie ich serc  i umysłów oraz za opiekę.

Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Halina Łaś. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie, życzyła wielu sił iwytrwałości oraz wręczyła nagrody niektórym nauczycielom.

Konkurs na „Najpiękniejszy różaniec”

 W naszej szkole stało się już tradycją, że październik, to czas kiedy klasa pierwsza szkoły podstawowej bierze udział w konkursie pt. „Najpiękniejszy różaniec”.

 W tym roku prace złożyło 17 uczniów. Różańce wykonane zostały przede wszystkim z darów natury: żołędzi, kukurydzy, dzikiej róży, fasolek, kasztanów, ziaren pszenicy, orzechów włoskich i laskowych, owoców
pigwy, muszelek i z drewna. Był także słodki różaniec z cukierków, smaczny z chrupek czy ekologiczny
z zakrętek. Prace zgłoszone do konkursu zostały ocenione przez komisję składającą się z: rodziców (p. I. Wąsowska, p. Bajorek), nauczycieli (p. E. Gąsior, p. M. Fryczek, p. L. Szczerba) oraz uczniów
gimnazjum (Anny Rożeń, Magdaleny Czocher), którzy mogli przyznać maksymalnie po 15 punktów każdemu różańcowi. Zgodnie z regulaminem ocenie podlegały poprawność, pomysłowość i estetyka.

 Najwyżej została oceniona praca zgłoszona przez Karolinę Majcher. Na drugim miejscu znalazły się 2 prace: Anny Podwiki i Krzysztofa Wojtaczki. Trzecie miejsce zajął różaniec wykonany przez Emilię Kłapsę.

 Ogłoszenie wyników konkursu na „Najpiękniejszy różaniec” odbyło się w Dukli, podczas corocznej pielgrzymki z okazji obchodów Święta Szkoły, noszącej imię Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Nagrodzone różańce wyeksponowane zostały na gazetce i zdobiły szkolny korytarz na piętrze.

Organizator konkursu
Katechetka - Agnieszka Korzeń

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 W dniu 24.09.2013 r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Startowało po dwóch uczniów z każdej klasy ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Każdy kandydat przygotował swoją kampanię wyborczą – plakat, który zawierał krótką informację o kandydacie, plan działań - i zachęcał do głosowania. Uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się kandydaturom swoich kolegów. Wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze. 

Pobierz pliki


AWANS NA FINAŁY WOJEWÓDZKIE!!!

W dniu 26.09.2013 w Chełmcu koło Nowego Sącza odbył się II etap eliminacji wojewódzkich w piłce nożnej dziewczyn z rocznika 2002-2003 O Puchar Premiera Donalda Tuska. Nasze dziewczyny wystepują pod nazwą UKS Staszkówka - Jelna. Nasza Drużyna uzyskała  prawo startu po wygranym I etapie wSękowej wygrywajac z drużynami z Krygu 8:0 i  Gładyszowem 12:0. Na drugim etapie zmierzyły sie z SP Zagorzyn 7:1, UKS Trzetrzewina 4:0, Muks 1811 Tarnów 4:1 zajmując pierwsze miejsce uzyskaliśmy awans na finały wojewódzkie, które odbedą się w Mszanej Dolnej 03.10.2013. W fazie Finałowej wystartuje IV drużyny. Zwycieńska drużyna uzyska prawo gry na finałach ogólnokrajowych
w Warszawie. UKS STASZKÓWKA - JELNA SKŁAD: Paulina Tomasiak, Karolina Zarzycka, Angelika Cisoń,
Gabriela Szarowicz, Paulina Król, Jolanta Gąsior, Bernadeta Szczerba, Karolina Jurkowska, Arleta Krzysztoń. Trenerzy: Michał Bąk i Wojciech Mróz

DZIEWCZYNY Z STASZKÓWKI I JELNEJ  VI ZESPOŁEM W POLSCE!

W Policach koło Szczecina w dniach 19-22.09.2013 został rozegrany wielki finał ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej im. Marka Wielgusa. W zawodach tych województwo małopolskie w kategorii dziewcząt reprezentował zespół UKS Jelna - Staszkówka, który prawo startu w tym prestiżowym turnieju wywalczył sobie podczas zawodów wojewódzkich rozgrywanych w maju w Nowym Sączu. Mistrzostwa rozgrywane w Policach rozpoczęły się od fazy grupowej, w której dziewczęta z naszego powiatu odniosły komplet zwycięstw pokonując kolejno: Sp Piaski (województwo Łódzkie) 4 – 1, LUKS Kormoran Brzydowo (województwo warmińsko-mazurskie) 4 - 3, UKS Dziesiątka Bielawa (województwo dolnośląskie) 3 – 1. Niestety w kolejnej fazie rozgrywek(ćwierćfinał) zespół z Jelnej doznał porażki z późniejszymi finalistkami APN GKS Tychy 1 – 4. Porażka oznaczała jedynie walkę o miejsca V – VIII. Ambitne zawodniczki w pierwszym meczu pokonały 3 – 0 Czarodziejki Klimontów (województwo świętokrzyskie), a następnie uległy 0 – 1 drużynie Sp 2 Kolbuszowa(województwo podkarpackie) zajmując ostatecznie w zawodach VI miejsce. Skład zespołu UKS Jelna: Paulina Tomasiak (król strzelców), Karolina Zarzycka, Angelika Cisoń, Gabriela Szarowicz, Kinga Jurkowska, Aleksandra Szary, Jolanta Gąsior, Bernadeta Szczerba, Karolina Jurkowska, Arleta Krzysztoń. Trenerzy: Wojciech Mróz i Michał Bąk 

NIETYPOWE LEKCJE ANGIELSKIEGO

Jak wygląda życie w Wielkiej Brytanii? Czy uczniowie w Anglii mają  dłuższe wakacje niż w Polsce? Co robią Brytyjczycy w wolnym czasie? Jakich języków uczą się w szkole? Co sądzą o Polakach?  Odpowiedzi na te i wiele innych równie ciekawych pytań mogli usłyszeć  uczniowie naszej szkoły na spotkaniu z native speaker’em, które odbyło się we środę 25 września. Lekcje języka angielskiego wyglądały nieco inaczej niż zazwyczaj ponieważ poprowadził je rodowity Anglik Charles Menteith, który odwiedził naszą szkołę po raz trzeci. Charles opowiadał uczniom o sobie, kraju, z którego pochodzi, zachęcał do nauki języków obcych oraz rozmawiał z uczniami po angielsku. Nie lada gratką była dla uczniów możliwość nauki jednego z tańcówangielskich, tradycyjnej angielskiej piosenki dla dzieci oraz wysłuchanie bajki o Królewnie Śnieżce w angielskiej wersji językowej. Najbardziej jednak nasz gość zachwycił najmłodszych wspaniałą grą na flecie. Mamy nadzieję, iż Charles odwiedzi nas ponownie. Uczniowie już dziś zaprosili go na następne spotkanie. Anna Gryboś 


Uwaga Konkursy!!!

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o konkursach języka
angielskiego dla uczniów gimnazjum, do których corocznie przystępujemy.

Małopolski
Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin konkursu

Etap szkolny: 10 października
2013 r. - godzina 13:00
Etap rejonowy: 4 grudnia 2013 r.
Etap wojewódzki - eliminacje pisemne: 20 lutego 2014 r.
Etap wojewódzki - eliminacje ustne: 11 marca 2014 r.

Olimpiada
Języka Angielskiego Gimnazjalistów

Informacje o konkursie

Rejestracja
07.10-18.10.2013 roku (dokonywana przez nauczyciela)
I etap 04.11 -29.11.2013 roku
II etap 07.01-31.01.2014 roku
III etap (finał) 10-11.04.2014 roku

Wszystkich chętnych prosimy o dokonywanie zgłoszenia swojego
udziału w konkursach u pani Anny Gryboś. Trzymamy kciuki i życzymy wielu
sukcesów J

UKS  Staszkówka - Jelna gra w  Lidze  Małopolskiej  Młodziczek!

W dniu 08.09.2013 wystartowaliśmy w wspólnie ze szkołą w Jelnej w Lidze Małopolskiej  Młodziczek. Zostały  wystawione dwie druzyny  dziewcząt starszych i  młodszych. Mecze  rozgrywały się  w  Krakowie na stadionie Hutnika  Kraków
i  był  to  dla naszych dziewczyn szczęśliwy stadion. Dziewczyny starsze zdeklasowały  rywalki nie tracąc żadnej  bramki  w trzech  meczach, a strzelając 22 bramki. Kolejnosć meczy:
 
DZIEWCZYNY STRASZE
UKS STASZKÓWKA- JELNA - PRĄDNICZANKA KRAKÓW 7:0
STARÓWKA NOWY SĄCZ - UKS STASZKÓWKA- JELNA 0:7
UKS STASZKÓWKA- JELNA - REGULICE 8:0

W  ślady  starszych  koleżanek poszły również młodsze dziewczyny i  też nie straciły  żadnej  bramki,
a strzeliły  5 w tym  4 (Jolanta Gąsior) Kolejność  meczy:  

DZIEWCZYNY MŁODSZE
 UKS STASZKÓWKA- JELNA - SKAWINA 0:0
 AKADEMIA PIŁKARSKA PROGRES Jerzego Dudka - UKS STASZKÓWKA- JELNA 0:3
UKS STASZKÓWKA- JELNA - REGULICE 2:0

Po  pierwszych  meczach  nasze drużyny  w kategori  młodszych  i  starszych dziewczyn prowadzą
w ligowej  tabeli.
Jest  do  to  dla nas bardzo  duży  sukces bo  mierzymy  się  z klubami  sportowymi
z całego  województwa małopolskiego.BACK TO SCHOOL!


Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w naszej
szkole ruszyła kolejna edycja programu Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej „Youngster.” Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych
młodzieży klas trzecich szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym
uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Zajęcia języka angielskiego prowadzone w ramach tego programu wyglądają nieco inaczej niż codzienne szkolne lekcje angielskiego. Uczniowie nie piszą kartkówek  oraz testów, a nauczyciel nie zadaje żadnych zadań domowych. Aby jednak sprawdzić postępy uczniów i wesprzeć ich w rozwoju Fundacja organizuje rok rocznie konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród nich są konkursy na najlepszego ucznia, który osiągnął najwyższy wynik i ucznia z największym postępem oraz coroczny Konkurs Projektów
Klasowych „Teenagers in action.” Laureaci konkursów oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych mają także możliwość wyjazdu na niezapomniane wycieczki, w tym do Londynu. Trzymamy kciuki za naszych Youngster’owców i życzymy im wielu sukcesów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
w Zepole Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce 2 września 2013  PONIEDZIAŁEK


Msza Święta o godznie 8:00 w Kościele.
9:00 - Rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

Kibicujemy  Polskiej  Reprezentacji Polski w  Gdańsku

W dniu 14.08 2013 braliśmy  udział  w  meczu  Polskiej  reprezentacji  piłki nożnej w  meczu z Danią. Wyjazd był nagrodą za wygranie województwa  małopolskiego  o puchar  im. Marka Wielgusa w kategori  dziewcząt. Wchodząc na stadion PGE Arena byliśmy  przebrani  w barwy  narodowe i  gotowi  do  głośnego  dopingu. Organizator naszego  pobytu  z pośród wszystkich  finalistów  z  każdego  województwa  ogłośił  konkurs na najlepszy  doping i  najlepiej  przebraną drużynę. Przez cały  mecz głosno kibicowaliśmy  naszej  drużynie narodowej. Polska wygrała  z Danią 3:2 i  jurorzy docenili  nasz wysiłek 
z pośród 16  drużyn  to  my  cieszyliśmy się z najlepiej  dopingującej  drużyny. W nagrodę otrzymaliśmy  24 piłki  nike.