Dyrekcja


Zespół Szkół w Staszkówce funkcjonuje od dnia 1 września 2002 r. Powstał decyzją Rady Gminy
w Moszczenicy z dn. 16 lipca 2002 r. Jego powstanie poprzedzały usilne starania społeczności Staszkówki nad scaleniem funkcjonującego do tej pory zamiejscowego oddziału Gimnazjum w Moszczenicy i Szkoły Podstawowej w  Staszkówce. Obejmował on wtedy gimnazjum oraz szkołę podstawową. Od 1 września 2003 r. w struktury Zespołu Szkół zostało włączone przedszkole. Obecnie w skład Zespołu Szkół  wchodzi 6 klas Szkoły Podstawowej, 3 klasy  Gimnazjum oraz 2 odziały  przedszkolne.

Dyrekcja:

Dyrektor
 mgr Halina Łaś, nauczyciel przyrody i geografii

Wicedyrektor
mgr Iwona Cygnarowicz nauczyciel matematyki