Nauczyciele

Zespół Szkół w Staszkówce funkcjonuje od dnia 1 września 2002 r.
Powstał decyzją Rady Gminy w Moszczenicy z dn. 16 lipca 2002 r. Jego powstanie poprzedzały usilne  starania społeczności Staszkówki nad scaleniem funkcjonującego do tej  pory zamiejscowego oddziału Gimnazjum w Moszczenicy i Szkoły Podstawowej w Staszkówce. Obejmował on wtedy gimnazjum oraz szkołę podstawową. Od 1 września 2003 r. w struktury Zespołu Szkół zostało włączone Samorządowe Przedszkole. W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty z dniem 01 września 2017 r. przestało funkcjonować GIMNAZJUM. W związku z tym  klasy gimnazjalne (II i III) zostały łączone do SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obecnie w skład

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce wchodzi: SZKOŁA PODSTAWOWA - 8 oddziałów oraz dwa oddziały gimnazjalne, SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE - 3 odziały. 

dyrektor
 mgr Halina Łaś - geografia


Kadra nauczycielska:
mgr Iwona Cygnarowicz - matematyka, wicedyrektor, wychowawca klasy VII

mgr Mieczysława Makowiec - wychowanie przedszkolne gr. I

mgr Małgorzata Gucwa  - wychowanie przedszkolne gr. II
 Kinga Pasterska - wychowanie przedszkolne gr. III
mgr Wiesława Rojek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

mgr Bożena Wąsowicz - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

mgr Maria Fyczek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
ks. mgr Krzysztof Jarmuła - religia, 
mgr Agnieszka Korzeń - religia, wychowanie przedszkolne, 

mgr Bożena Kozioł - język polski, biblioteka, wychowawca klasa VIII 
mgr Barbara Jerzak - język polski,wychowawca klasa V
mgr Marta Burkot - język niemiecki, technika


mgr Katarzyna Tarsa - język angielski 

mgr Danuta Belczyk - fizyka, matemtyka, wychowawca klasy IV


mgr Michał Bąk - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka, technika, 

mgr inż. Monika Magiera - przyroda, biologia, opiekun świetlicy, 
wychowca klasy V, geografia, społeczny inspektor pracy,
 opiekun samorządu uczniowskiego

mgr Anna  Gryboś - język angielski, 

mgr Edyta Stepień - historia, wiedza o społeczeństwie, 

mgr Piotr Burkot - muzyka,chór szkolny, 
mgr Robert Nowak - wychowanie fizyczne, 

mgr Urszula Dudek - chemia