Aktualności


UWAGA !!!!

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce będzie realizowany projekt "Małe serca dla Niepodległej" ze środków pozyskanych z Fundacji PZU po lekcjach.Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Patria                  w Staszkówce: www.patria.manifo.com w zakładce projkekty. 

Realizatorzy projektu : Wiesława Rojek Maria Fryczek

W naszym przedszkolu będzie czyste powietrze!

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. ,,Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

,,Małe serca dla Niepoległej”

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe ,,PATRIA” w Staszkówce we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce z dniem 10 września 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „Małe serca dla Niepodległej”. Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa z Fundacją PZU, otrzymał on bowiem dotację finansową w wyniku konkursu dotacyjnego „NIEPODLEGŁA 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”. Fundacja PZU wspiera inicjatywy edukacyjne i wyrównujące szanse społeczne, kierowane do uczniów szkół z obszarów wiejskich i małych miast (do 30 tyś. mieszkańców), poprzez organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły.

Beneficjentami bezpośrednimi będą uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce. Głównym celem projektu jest właściwe przygotowanie i uczczenie ważnego wydarzenia, jakim jest 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przez włączenie najmłodszych dzieci. W związku z tym szczególny nacisk zostanie położony na przybliżenie kontekstu historycznego tego wydarzenia, a tym samym kształtowanie u nich postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji narodowych oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Wykorzystane zostanie lokalne dziedzictwo, jakim są cmentarze z okresu I wojny światowej oraz lokalne postacie i miejsca związane z odzyskaniem niepodległości. Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących zajęciach: muzycznych, tanecznych oraz literacko- historycznych.

Realizacja niniejszego zadania pokaże dzieciom jak ważna jest historia w życiu naszego narodu, jak należy przygotować się do obchodów ważnych wydarzeń historycznych oraz jak można efektywnie i pożytecznie spędzać czas po zajęciach szkolnych, zdobywając nowe doświadczenia.

Chętnych uczniów zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i do udziału w działaniach projektowych.

Maria Fryczek, Wiesława Rojek – realizatorki projektu.

Szóstoklasiści otrzymali list od Królowej i Księcia Harrego

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na uczniów klasy szóstej czekała mila niespodzianka. Na wakacjach otrzymali list od Królowej Elżbiety II oraz Księcia i Księżnej Sussex – Harrego i Meghan. Były to odpowiedzi na kartki z gratulacjami z okazji królewskiego ślubu oraz kartkę urodzinową, które uczniowie napisali i wysłali do Londynu w ubiegłym roku szkolnym. List od Królowej został nadesłany z letniej rezydencji Rodziny Królewskiej Balmoral Castle znajdującej się w Szkocji. W imieniu Królowej podziękowania za życzenia i rysunki złożyła lady-in-waiting czyli dama dworu. Z kolei od Księcia Harrego i Meghan uczniowie otrzymali pamiątkowe ślubne zdjęcie wraz z podziękowaniem za otrzymane życzenia. Listy wywołały ogromne poruszenie i wzbudziły nie lada emocje. Uczniowie tłumaczyli je z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem. Szóstoklaściści są teraz bardzo dumni ponieważ spotkał ich ogromny zaszczyt. 
Informacja o Projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”


Od 10 września bieżącego roku szkolnego, w klasie VII i VIII SP jest realizowany Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – projekt systemowy Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego,
skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa wizerunku tej sfery edukacyjnej. Podczas trwania projektu prowadzone będą następujące zajęcia dla uczniów: warsztaty, wizyty zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami zawodów oraz zajęcia indywidualne z zakresu poradnictwa zawodowego. Czynny jest także Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,  w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Prowadzący zajęcia:
Monika Magiera

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Staszkówce.


W dniu 3 września 2018 r. po wakacyjnej, dwumiesięcznej przerwie cała społeczność szkolna wraz z Pocztem Sztandarowym, zgromadziła się w kościele parafialnym w Staszkówce na uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Jarmuły.

Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2018/2019 miało miejsce na podwórku szkolnym. Swoją obecnością zaszczycił zebranych uczniów ze szkoły podstawowej i ostatniego oddziału gimnazjum, rodziców oraz nauczycieli Jerzy Wałęga – wójt Gminy Moszczenica. Wszyscy w skupieniu odśpiewali Hymn Szkoły, a następnie wysłuchali inaugurującego wystąpienia Dyrektora Zespołu Szkół Haliny Łaś. Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych. Szczególnie gorąco powitała najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej - pierwszoklasistów oraz ich rodziców.

Słowa powitania skierowała również do gościa, Wójta Jerzego Wałęgi. Swoje  wystąpienie Wójt Gminy Moszczenica rozpoczął od powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce na kolejne pięć lat p. Halinie Łaś. Poinformował również zebranych o stanie robót budowlanych na nowej sali gimnastycznej, na ukończenie których wszyscy z niecierpliwością czekają. Zaś Pani Dyrektor, zwracając się do uczniów i rodziców, przedstawiła kierunki polityki oświatowej państwa, nawiązała do kontynuowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty, szczegółowo omówiła organizację pracy szkoły w nowym roku szkolnym.

Do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczać będzie 175 uczniów (dziewięć oddziałów, w tym jeden gimnazjalny) oraz 55 przedszkolaków, podzielonych na
trzy oddziały. Zatrudniona kadra pedagogiczna to 22 nauczycieli.

Funkcje wychowawców oddziałów w tym roku szkolnym pełnić będą następujący nauczyciele:

mgr Bożena Wąsowicz– klasa I,
mgr Maria Fryczek – klasa II
mgr Wiesława Rojek – klasa III,
mgr inż. Monika Magiera - kl. IV,
mgr Małgorzata Dranka - kl. V,
mgr Bożena Kozioł – klasa VI.
mgr Edyta Sopala - kl. VII,
mgr Danuta Belczyk – klasa VII.
mgr Marta Burkot – klasa III gimnazjum.

Zaś w dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyło się także uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Przedszkolnego 2018/2019. Inauguracja nowego roku dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców odbyła się na sali gimnastycznej. Po części oficjalnej odbyły się spotkania dzieci z poszczególnych grup ze swoimi wychowawczyniami. Omówione zostały sprawy organizacyjne, a w szczególności związane z zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opiekę nad dziećmi w tym roku sprawować będą:

mgr Małgorzata Gucwa - grupa I SŁONECZKA
mgr Mieczysława Makowiec - grupa II ŻABKI
p.Agata Słowik - grupa III BIEDRONKI

Dziękujemy rodzicom zarówno dzieci przedszkolnych jak i  uczniów za zaszczycenie swoją obecnością naszych uroczystości.


Wszystkim
przedszkolakom i uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce życzymy
wielu sukcesów, satysfakcji oraz miłych dni spędzonych w szkole lub w
przedszkolu.


Sprawozdanie z realizacji półkolonii - „ Dbam o swoje zdrowie – nie biorę, nie palę, nie piję!”- wakacje 2018 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce w dniach od 16.07.2018 r do 27. 07. 2018 r była realizowana półkolonia” Dbam o swoje zdrowie- nie biorę, nie piję, nie palę”. Głównymi celami projektu było promowanie postaw i kształtowanie zdrowego stylu życia dzieci, kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych wśród uczestników półkolonii dotyczących środków psychoaktywnych /picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i dopalaczy/, dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz picia alkoholu, umożliwienie dzieciom spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny, bezpieczny i atrakcyjny. W projekcie półkolonii uczestniczyło 50 dzieci z Zespołu Szkół w Staszkówce. Organizatorami projektu byli: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce mgr Halina Łaś, wójt Gminy Moszczenica mgr Jerzy Wałęga, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy mgr Barbara Waląg oraz Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy Pani Danuta Luboch. Wychowawcami na półkolonii byli: mgr Bożena Wąsowicz, mgr Maria Turek-Łaś oraz mgr Halina Fyda. Kierownikiem półkolonii była mgr Wiesława Rojek. Program półkolonii był ciekawy i atrakcyjny. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach autokarowych do kopalni soli w Bochni, do Parku Rozrywki i Rekreacji „Rabkoland” w Rabce, do Zakopanego, do kina Helios w Nowym Sączu oraz do Tarnowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe zwłaszcza na basenie, zajęcia artystyczne, kulinarne oraz wycieczki piesze. Uczestnicy letniego wypoczynku brali udział w dwóch spotkaniach tematycznie związanych z zadaniami projektu. Były to spotkania z funkcjonariuszem policji z Komendy Powiatowej w Gorlicach oraz strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Odbyły się również warsztaty profilaktyczne z pracownikiem Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.
 W imieniu uczestników półkolonii, ich rodziców dziękuję serdecznie organizatorom tego projektu za wszelką pomoc i wsparcie finansowe. 


Opracowała mgr Wiesława Rojek 
Staszkówka dnia 25 sierpnia 2018 roku.

Kreator www - przetestuj za darmo